Jednota dôchodcov v Skalici má 22 rokov

Skalickí seniori medzi seba radi prijmú každého nového člena. Aj preto sú stále „mladou“ organizáciou.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v Skalici združuje vo svojich radoch úctyhodných, vyše 700 platiacich členov. Od jej založenia uplynulo už 22 rokov. „Pred dvomi rokmi prišli do výboru noví členovia – dôchodcovia, ktorí si okamžite získali dôveru. I keď nikdy predtým vo vedení organizácie nepracovali, svojich povinností sa ujali zodpovedne,“ zdôverila sa súčasná predsedníčka organizácie Hana Hošková.

Od začiatku svojho pôsobenia má výbor vždy jedenásť členov. Ich zodpovedný prístup k práci so seniormi ukázal, že činnosť organizácie neochabla. Aj preto patrí skalická ZO JDS nielen v okrese, ale aj v širšom meradle, k najaktívnejším organizáciám na Slovensku. Odpoveď, prečo je tomu tak, tkvie predovšetkým v dobrej spolupráci s mestom Skalica.

Vzájomnú previazanosť si členovia JDS pochvaľujú. Skalickí seniori sa radi zúčastňujú všetkých verejných podujatí v meste, či už ide o koncerty, prednášky, tematicky zamerané akcie, akými sú napríklad Dni zdravia a ďalších. Potešujúce je, že sa v tomto roku, v priebehu deviatich mesiacov, skalická dôchodcovská organizácia rozrástla o 68 nových členov, vekovo mladších seniorov, ktorí sa chcú spolupodieľať na všetkých aktivitách.

V zrekonštruovanej historickej budove v Štíbore sa schádzajú členovia Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov Slovenska, Zväzu protifašistických bojovníkov, zdravotne a sluchovo postihnutí, členovia zo Združenia na pomoc mentálne postihnutej mládeži a iní. Skalická organizácia JDS je od svojho založenia aktívnou organizáciou. Členovia výboru pre všetkých pripravujú podujatia, o ktoré je vždy veľký záujem. Patria medzi ne zájazdy do divadiel, rodinné rekreácie, zdravotné prednášky, mnohé spoločenské podujatia, tanečné zábavy a podobne. I keď najstarší členovia, predovšetkým zo zdravotných dôvodov, pomaly odchádzajú, prichádzajú mladší dôchodcovia. V ZO JDS Skalica radi prijmú každého.

Aj preto sú „mladou“, živou organizáciou. Členovia výboru s predsedníčkou Hanou Hoškovou s elánom zabezpečujú skutočne bohatý výber akcií na celý rok.