Cesty seniorov – autobusom aj rozprávaním

Seniori zo Skalice vycestovali do Poľska.

U SEVERNÝCH SUSEDOV

Seniori, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) so sídlom v Skalici, radi navštevujú podujatia, ktoré im organizujú členovia výboru jednoty. Sú to návštevy divadiel aj rodinné rekreácie v ozdravovacích strediskách, a  veľký záujem majú o  prehliadky rôznych pamätihodností.

Tak ráno 20. marca 2018 vycestovalo zo Skalice na trojdňový autobusový zájazd do Poľska päťdesiat seniorov. Hoci počasie bolo nevľúdne, mrazivé, pre dobrú náladu a  radosť nebolo žiadnou prekážkou. Prvý deň si s domácou sprievodkyňou prezreli viacero historických pamiatok Krakova, medzi nimi aj hrad Wawel. V prehliadke mesta pokračovali aj  na druhý deň, absolvovali prehliadku soľnej bane vo Wieliczke a presun na Slovensko, do rázovitej obce Ždiar, kde prenocovali. Ďalší deň ich čakal Kežmarok. Po krátkej prechádzke mestom navštívili hrad a  v  poobedňajších hodinách sa spokojní vybrali domov. Vodičovi Jánovi Jozefákovi za bezpečnú jazdu spoločne poďakovali. Organizátorkou vydareného zájazdu boli pokladníčka JDS Anna Špačková a predsedníčka Anna Hošková. Všetci sa už tešia na ďalšie akcie.

BESEDA O POTULKÁCH

V  závere marca – mesiaca kníhy sa v  spoločenskej miestnosti v  Štíbore v  Skalici konala zaujímavá beseda, so skalickým rodákom, právnikom a  spisovateľom Dušanom Krivským.

Besedu zorganizovala Viera Černá, dlhoročná členka výboru JDS v Skalici. Hosť vtipne rozprával o svojich životných skúsenostiach, získaných na rôznych potulkách a dobrodružných cestovaniach nielen po Európe, ale aj po Japonsku a Číne. Z každej turistickej expedície si robil zápisky, ktoré použil vo svojej tvorbe a publikáciách Himaláje sú pre mňa nízke, Aj ve Skalici svítí slunko, Blb nového typu a  ďalších. Samotný autor bol mimoriadne prekvapený veľkou účasťou seniorov na besede, z  ktorej všetci odchádzali spokojní.