Právnik radí – právo dožitia

Ako mám zabezpečiť, aby môj dlhoročný partner (nie manžel) mohol dožiť v mojom byte, ktorý budú po mne dediť moje deti?

ODPOVEĎ:

K zabezpečeniu tohto slúži vecné bremeno doživotného práva bývania a užívania nehnuteľnosti – v tomto prípade bytu. Vecné bremeno možno zriadiť za života alebo pre prípad smrti. Za života sa vecné bremeno zriaďuje formou zmluvy medzi vlastníkom bytu a tým, kto má v byte dožiť. Túto zmluvu treba vložiť na zápis do katastra nehnuteľností. Pre prípad smrti sa vecné bremeno zriaďuje závetom, v ktorom vlastník bytu zriadi vecné bremeno v prospech nie dediča predmetnej nehnuteľnosti. Takéto vecné bremeno je možné zriadiť v prospech akejkoľvek tretej osoby.

Martina Strhanová, právnička

Máte problém, s ktorým vám vie poradiť právnik na stránkach Skalického Obzoru? Napíšte nám otázku na skalickyobzor@skalickyobzor.sk.