Kaleidoskop

Kaleidoskop

Skaličania, kaleidoskop vytvárate vy. Podeľte sa s ostatnými o svoje zážitky. Takmer každý už má pri sebe telefón s kamerou. Pošlite nám, prosím, fotky a videá s popisom, radi ich uverejníme. Vy žijete, vy o […]

Vážení poslanci

Vážení poslanci

Na začiatku roka sme položili našim poslancom otázku, ktorá sa opäť týkala volebných obvodov. Tentokrát z iného uhľa pohľadu. Zamerali sme sa na fakt, že podľa všetkých platných pravidiel si môže kandidát na poslanca ľubovoľne vybrať […]

Kultúra a umenie

Svetlá tma

Za snežným parkom, za vežiakmi spí mesto v bielom páperí: začarované astrálnymi mágmi svetlušky snov si vpúšťa do dverí, blúdia mu pod mozgovou kôrou, zažiaria, zhasnú, vzplanú opäť jasavo – mestu sa vznáša z osvetlených […]

Zábava

Foto zo Štátneho archívu – pátranie uzavreté

V minulom čísle Skalického Obzoru sme uverejnili fotografiu zo štátneho archívu, o ktorej sme nevedeli nič bližšie. Ozvalo sa viacero čitateľov, spomedzi ktorých mal najpresnejšie informácie pán Bartošek. Dokázal spoznať ľudí a vedel aj dátum a príležitosť, kedy […]

Toto sa nás týka

Ako hospodári Skalica?

Rozpočet mesta je téma, ktorá by mohla zaujať väčšinu obyvateľov. Prečo? Pretože je dôležité vedieť, ako Skalica hospodári s  peniazmi, ktoré z veľkej časti získa od každého z nás. Týmto článkom tému rozpočtu síce otvárame, ale neuzavrieme […]

Toto sa nás týka

Sú vaši poslanci skutočne vaši?

Tento rok je zase volebný. Komunálny. A tak ako občiansky mesačník cítime povinnosť venovať svoju pozornosť všetkému, čo sa volieb v  našom meste týka a  čo zaujíma ľudí. Sme to my všetci, kto sa staneme pre […]

Obzor seniorov

V aktivitách nepoľavíme – uskutočníme ich

„V  našej organizácii JDS evidujeme 705 platiacich členov,“ prezradila nám predsedníčka –  ANNA HOŠKOVÁ. Pre 11-členný výbor je dosť náročné uspokojiť všetkých členov. Aj preto bude povinnosťou výboru nielen naplánovať, ale aj zabezpečiť v  priebehu […]

Obzor seniorov

Statočná väčšina

Stáva sa, že podľahneme skepse a  celkovému rozčarovaniu zo života a ľudí. Vidí sa nám, že celé spoločenstvo je budované iba na pokusoch podviesť jeden druhého a  že vôkol nás niet statočného človeka. Možno sme v krátkom […]