Svetlá tma

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Za snežným parkom, za vežiakmi
spí mesto v bielom páperí:
začarované astrálnymi mágmi
svetlušky snov si vpúšťa do dverí,

blúdia mu pod mozgovou kôrou,
zažiaria, zhasnú, vzplanú opäť jasavo –
mestu sa vznáša z osvetlených ulíc, dvorov
červenozlaté fluidum nad hlavou.

Čarovné fluidum ako svätožiara
bdie nad pokojom mesta v páperí.
Nežne naň snežia strážni anjeli,
pošepky čítajú mu z nebeského snára.

Eva Fordinálová