Foto zo Štátneho archívu – pátranie uzavreté

V minulom čísle Skalického Obzoru sme uverejnili fotografiu zo štátneho archívu, o ktorej sme nevedeli nič bližšie. Ozvalo sa viacero čitateľov, spomedzi ktorých mal najpresnejšie informácie pán Bartošek.

Dokázal spoznať ľudí a vedel aj dátum a príležitosť, kedy fotografia vznikla. Na fotografii hrá Skaličan počas osláv 1. mája 1976. Okolo stoja členovia Skaličan mládeže, kde pán Bartošek tiež hrával. Dátum si pamätá presne, pretože vtedy chodil na strednú školu do Bratislavy, do druhého ročníka, a na to, aby mohol byť na 1. mája doma v Skalici, mu museli dať priepustku. Skaličan mládeže sa rozpadol v rokoch 1977 – 78. Pán Bartošek podal najviac informácií o fotografii, preto si odnáša výhru – luxusný kalendár. Druhý kalendár dostal pán Ján Pardubský. Aj on vedel uviesť mená ľudí na snímke, a dokonca je aj autorom tejto fotografie. Informácie o fotografii nám poslali aj páni Ján Buchta, Juraj Horský, Peter Krivský, Peter Michalovič, Ján Boďo a ďalší čitatelia.

Na fotografii sa nachádzajú:

1 – Milan Zelenka, Skaličan

2 – Stanislav Kos

3 – Igor Chalupka, Skaličan

4 – Anton Pavčo, Skaličan

5 – Jan Šácha z Moravy

6 – Ladislav Obrtlík – Skaličan mládež, primáš

7 – Ján Brunovský – Skaličan mládež, klarinet

8 – Vladimír Bartošek – Skaličan mládež, 2. husle

9 – Mirka Krupčíková – Skaličan mládež, cimbal

10 – Juraj Mareš – Skaličan mládež, cimbal

11 – Peter Vašečka

12 – 13 Jana Stará, alebo Gitka Kučerová, alebo Veronika Rybová

14 – Jozef Kapánek (hokejista)

15 – ? Vépyová

16 – ? Buchtová

17 – Ján Buchta

18 – ? Pechová

19 – ? Pecha

20 – Vojtech Kulčár