Vážení poslanci

Na začiatku roka sme položili našim poslancom otázku, ktorá sa opäť týkala volebných obvodov. Tentokrát z iného uhľa pohľadu. Zamerali sme sa na fakt, že podľa všetkých platných pravidiel si môže kandidát na poslanca ľubovoľne vybrať obvod, za ktorý bude kandidovať. Podrobnejšie si môžete k tejto téme prečítať článok na strane 14 v tomto čísle Skalického Obzoru.

Poslanci dostali od nás list v  tomto znení:

Vážený pán primátor a vážení poslanci, v prvom rade by som Vám rada zaželala v novom roku hlavne veľa zdravia a spokojnosti v osobnom i pracovnom živote.

Mojím spoločným želaním pre nás všetkých je zrušenie bariér v  komunikácii. My hľadáme u  vás odpovede bez rozdielu toho, kto na ktorej strane cíti svoje miesto. Bez rozdielu sympatií i názorov. Som presvedčená, že len tak môžeme nájsť riešenie dobré pre mesto a jeho ľudí. Svoj diel z nich zastupuje každý z vás a ich spokojnosť je naším spoločným cieľom. Pevne verím v dobrú spoluprácu v roku, ktorý nás čaká, i v rokoch, ktoré prídu za ním.

Tento mesiac pokračujeme v  našej pravidelnej rubrike s  ďalšou otázkou k téme volebných obvodov:

Súhlasíte s tým, aby kandidát na poslanca MsZ mohol kandidovať len v  obvode, v  ktorom má trvalé bydlisko?

Odpoveď: ÁNO/NIE

Odpoveď, prosím, zašlite do 15. 1. 2017

Ak máte záujem, poprosíme Vás aj  o  zaslanie Vašich názorov na túto tému. Vďačne ich uvítame. Napomôžu nám v  hlbšom poznaní rôznych názorov a  v  ďalšej práci aj pre Vašich voličov.

VYSVETLIVKY:
0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
0
ČUNDERLÍK Juraj
0
HERTL Peter
ÁNO
CHOVANEC Stanislav
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
0
KOŠÍK Ľudovít
NIE
KOŠÍK Peter
NIE
KRIVSKÝ Dušan
ÁNO
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO
PAGÁČ Peter
ÁNO
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO
ROMAN Milan
ÁNO
SRHOLEC Michal
ÁNO
ŠANTAVÝ Rudolf
0
ŠTEFANEC František
NIE
TISOŇ Lukáš
NIE
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
NIE

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!