Hlavná téma

Volebné právo žien oslavuje stovku

„Právo voliť do poslaneckej snemovne majú všetci štátni občania Československej republiky bez rozdielu pohlavia, ktorí prekročili 21. rok svojho veku a vyhovujú ostatným podmienkam poriadku volenia do poslaneckej snemovne.“ Ústavná listina Československej republiky z 29. februára 1920 Blížia […]

Hlavná téma

Tajomstvo troch kráľov

Krásnymi sviatkami pred koncom roka, oslavujúcimi narodenie Krista, vianočný príbeh nekončí. Jeho veľkou epizódou je sviatok Troch kráľov, či Zjavenia pána, ktorý slávime 6. januára. Na rozdiel od samotných Vianoc, kde sa pátranie a pochybnosti sústreďujú […]

Hlavná téma

Skalica – november 1989 v obrazoch

Tento článok sa volá Skalica – november 1989 v obrazoch, pretože sme oslovili známeho skalického fotografa Jána Pardubského. Logicky sme dedukovali, že práve on bude mať množstvo autentických fotografií z novembrových udalostí 1989, ktoré sú lepšie než […]

Hlavná téma

Mesiac plný dní

Keď sa to tak zoberie doslova, každý mesiac je plný dní. Od začiatku do konca. Ťažko si vieme predstaviť, že by nejaký deň chýbal. Ak, o jednom prípade ste sa dočítali v prvom čísle tohtoročného […]

Hlavná téma

Stromy našich životov

K máločomu máme ako ľudia bližší vzťah než k stromom. Robia náš svet krajším, znesiteľnejším a lepším. Chránia naše cesty pred vetrom a snehom, poskytujú tieň, ovocie, materiál na množstvo výrobkov. Vek a rozložitosť niektorých […]

Já su ze Skalice

Príbehy z pamätníka 1.svetovej vojny – Ján Čmel

Dnešné meno z pamätníka vojakov, ktorí padli v 1. svetovej vojne, leží v siedmom riadku prvej tabule. Tam je napísané: Čmel Ján. Medzi zázrakom ostať v pamäti ďalších generácií a upadnutím do zabudnutia je veľmi tenká hranica. Niekedy to môže […]

Zaujalo nás

Spája milencov a rozdeľuje svet

Ak nepočítame sv. Mikuláša, je asi len málo svätých tak všeobecne populárnych a obľúbených u obchodníkov s príslušným tovarom, ako je sv. Valentín. Pričom v priebehu roka je deň zamilovaných jedným z najmladších ošiaľov, ktoré prepukli až do pandémie. Už […]

Hlavná téma

Šťastný rok – ale koľký?

Šťastný nový rok! Nie všade po svete znie 1. januára toto želanie. A pri želaní všetkého dobrého je často v kalendári úplne iná číslovka. Po založení OSN v roku 1945 vznikla potreba vytvoriť a zaviesť jednotný svetový kalendár. Vážne […]

Hlavná téma

Žiarivá história vianočných stromčekov

Vianoce sú nesporne najvýznamnejším sviatkom, aký počas roka v našich končinách sveta slávi takmer celá spoločnosť. Pripomínanie si narodenia Ježiša Krista prerástlo svojim obsahom do oveľa širšieho ponímania sviatkov pokoja a mieru. Vyvrcholenie roka v zmierení, eufórii, stretávaní […]

Zaujalo nás

Dobrovoľný darca života

Pred niekoľkými mesiacmi sme článok o krvi a darcoch, ktorý vyšiel pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, uzavreli konštatovaním, že sa na tomto mieste k téme vrátime. Práve prišiel správny čas. Čakali sme totiž na moment, kedy si […]