Ľavá, ľavá, ľavá…

Sme civilizácia pravákov. Ťažko však v tomto prípade povedať, či bola skôr sliepka alebo vajce, najmä, keď sa vedci celkom nezhodnú ani pri vysvetľovaní príčin toho, prečo asi 12 percent ľudí preferuje v činnosti ľavú ruku. V každom prípade sú ľaváci medzi nami a dôkazom, že postoj spoločnosti k nim sa zmenil, je vyhlásenie Medzinárodného dňa ľavákov, ktorý si pripomíname 13. augusta.

HISTÓRIA DŇA ĽAVÁKOV

Skôr ako sa objavil medzinárodný deň, vznikol v roku 1990 Klub ľavákov. Jeho cieľom bolo sledovať vývoj v tejto oblasti, informovať o aktivitách a názoroch výrobcov nástrojov, poskytovať poradenstvo a pomoc ľavákom. Postupne sa stal veľmi vplyvnou silou a centrom.

ZRODIL SA MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

13. augusta 1992 vyhlásil klub Medzinárodný deň ľavákov, ktorý je príležitosťou, aby upozornil verejnosť na rozdielnosť podmienok ľavákov a pravákov v bežnom živote, na výhody a nevýhody. Tento deň si pripomínajú ľudia na celom svete a organizujú mnoho regionálnych podujatí. Na ich počiatku stálo meranie síl či vytvorenie „ľavostranných zón“, niekde až celoštátnych, kde zúčastnení všetko vykonávali ľavou rukou, aby lepšie pochopili, kde všade „pravoruká“ spoločnosť nastavila ľavákom do cesty prekážky, ktoré im mnohé činnosti komplikujú, až dokonca znemožňujú. Napriek svojej hravosti práve tieto akcie zásadne prispeli k všeobecnému povedomiu o ťažkostiach ľavákov, ale aj k zmene postoja dizajnérov a výrobcov rôznych produktov. K celkovému porovnaniu podmienok má však ľudská spoločnosť ešte veľmi ďaleko. Samozrejme, iným spôsobom ako v minulosti, z ktorej si mnohí dobre pamätáme na masové „prerábanie“ ľavorukých prváčikov na pravákov.

V niektorých krajinách sa stále jazdí po ľavej strane

PREKLIATIE HISTÓRIE

Práve spoločenské vnímanie ľavákov je tým, čo ich prenasledovalo počas celej histórie. Prostá číselná prevaha pravorukej časti obyvateľstva dala základ statusu toho, čo je normálne a, teda, „k obrazu božiemu“. Samotné kresťanstvo silne zakotvilo správnu pravú ruku do svojich rituálov a dokonca už Biblia obsahuje viac ako sto priaznivých odkazov na pozitivitu pravej ruky a 25 negatívnych odkazov na ľavú. Napríklad:

 • Pravá ruka Pána statočne, pravá ruka Pánova je povýšená (Žalm 118 vv15, 16)
 • Ľavá ruka robí najhoršie v podobenstve o ovciach a kozách. Ovce sú položené na Kristovej pravici a kozy na ľavej strane. Tí napravo zdedia kráľovstvo Božie, zatiaľ čo tí, ktorí sú na slobode, odchádzajú do večného ohňa.
 • Diabol je takmer vždy zobrazovaný ako ľavák a zlí duchovia číhajú cez ľavé rameno (preto si prehodíte rozliatu soľ cez ľavé rameno, aby ste ich odvrátili).
Problém pomáhali riešiť aj animovaní Simpsonovci

OZVENY V JAZYKOCH

Je pochopiteľné, že počas dlhého obdobia histórie bolo nebezpečné byť ľavákom. Aj keď pominulo priame fyzické nebezpečenstvo, ostal tento názor na diabolskú, hlúpu a nešikovnú stranu v podvedomí národov tak hlboko, že sa pretavil do pomenovania ľavákov v mnohých jazykoch. Napríklad slovo ľavák (left-handed) má v angličtine pôvod v slove lyft, čo v preklade znamená slabý a neschopný, v gréčtine skaios znamená trápny, v taliančine mancino znamená krivý, zmrzačený, francúzske gauche značí trápne, nemotorne, v nórčine kjevhendt je aj krivá ruka, a tak ďalej.

PREČO SÚ, TEDA, NIEKTORÍ ĽAVÁCI?

Napriek pokročilej vede, výskumu v mnohých oblastiach a snahe odpovedať na túto otázku, ešte zďaleka nie je odpoveď na stole. V priebehu posledných desaťročí sa však objavilo niekoľko teórií.
Časť vedcov sa domnieva, že ľaváctvo je výsledkom individuálnej genetickej modifikácie. Za určenie primárnej ruky je podľa nich zodpovedné konkrétne miesto v našom genetickom materiáli. Súčasné výskumy však rozširujú rad génov, ktoré by mohli byť zodpovedné za pravorukosť či ľavorukosť z pôvodných dvoch adeptov na niekoľko desiatok. Súčasne tvrdia, že preferencia rúk sa začína rozvíjať už pred narodením. V detstve je markantná, no ešte stále sa môže počas vývinu dieťaťa zmeniť. Zaujímavé je, že nie je v tomto prípade jednoduchý vzor dedičnosti. Ľaváctvo sa môže v rodine vyskytovať, ale dedí sa výrazne menej ako výška či inteligencia a dokonca aj pri jednovaječných dvojčatách sa môže stať, že ich preferencia rúk je opačná. No – a napokon podľa doktora Ronalda Yeo, profesora psychológie na University of Texas v Austine, si vedci nie sú istí, prečo ľaváci a praváci vôbec sú.

Písanie je jednou z najväčších prekážok ľavákov

NIE JE TO LEN GENETIKA

Z uvedených postojov je jasné, že až tak jasné to nie je. Možností je mnoho a rôznych a niekedy ťažko odlíšiť príčiny od dôsledkov a prejavov. To spôsobuje, že niekedy si teórie odporujú. Podľa niektorých môže ľavorukosť spôsobiť dokonca stres v tehotenstve, častejšie sa vyskytuje u dvojčiat a v rozpore akéhosi pravidla krížového využívania hemisfér iba 70 percent ľavákov využíva na spracovanie jazyka ľavú hemisféru, ako praváci. Staré dobré pravidlo však potvrdzuje štúdia Inštitútu Maxa Plancka, publikovaná v roku 2012: „Motivácia je u ľavákov spojená s vyššou aktivitou v pravej mozgovej hemisfére, zatiaľ čo u pravákov je to naopak. Dôležité je na to pamätať pri liečbe rôznych úzkostí či porúch nálad, ktoré sa zvyknú liečiť stimuláciou mozgu, stimuláciou ľavej hemisféry. Aj preto nie je liečba, ktorá je vhodná pre pravákov, vyhovujúca pre ľavákov.“

V hokeji sa ľaváci vynímajú
Takéto školské prostredie je pre ľaváka až stresové

OD DOBY KAMENNEJ

Zaujímavé je, že už pri objavených nástrojoch z doby kamennej je možné odlíšiť náradie pre pravú a pre ľavú ruku. Rovnako zaujímavé je, že pomer oboch je približne rovnaký. Pozorovania ukazujú, že k preferencii pravej ruky prichádza až so sofistikovanejšími nástrojmi. Ako však k tomu došlo je zatiaľ tiež záhadné. Zaujímavá teória vychádza z toho, že srdce je na ľavej strane, teda, v ľavej ruke bolo lepšie držať ochranný štít a v pravej držať zbraň, čím sa rozvíjala motorika. Súčasným pokračovaním tejto teórie je jazdenie vľavo v niektorých krajinách, čo bolo prevzatím pravidiel pri stretávaní sa pri jazde na koni. Za predvojnovej republiky sa jazdilo vľavo aj u nás a zmena vlastne rovnako súvisela s preferenciou pravej ruky, pretože pri jazde vľavo ostávala na ovládanie radiacej páky a všetkých prístrojov vo všeobecnosti menej obratná ľavá ruka.

Normálny aj zrkadlový zápis v kódexe Leonarda da Vinci

MÁ ĽAVÁCTVO SVOJE VÝHODY?

Z porovnávacej štúdie, zverejnenej na pubmed.gov vyplýva, že ľaváci majú lepšiu schopnosť zapamätania si svojho parkovacieho miesta, cestu od štartu po cieľ i celkovo orientáciu v priestore. Podľa inej austrálskej štúdie majú tendenciu k rýchlejším prepojeniam mozgových hemisfér a, teda, aj lepšie spracovanie informácií, dokonca, že dokážu spracovávať informácie v oboch hemisférach naraz. Rovnaká štúdia dokázala, že ľaváci majú lepší reakčný čas, čo im zabezpečuje výhodu v mnohých športoch. Úlohu hrá i fakt, že praváci sú zvyknutí mať za súperov tiež zväčša pravákov a tak proti ľavákom nemajú tak samozrejmé reakcie. Dobre je to vidieť napríklad pri boxe, či loptových hrách. Ponúka sa myšlienka, že v tomto prípade nejde o prednosť ľavákov, skôr o akési popletenie súpera. Bolo dokázané, že ľaváci dokážu lepšie vidieť veci z rôznych uhlov pohľadu. Táto vlastnosť je spájaná s kreativitou a tak sa im prisudzuje vyššia tvorivosť. Je však treba mať na pamäti, že všetky tieto štúdie sú porovnávacie a výsledok, teda, nie je možné brať absolútne.

K slávnym športovým ľavákom patrí aj Rafael Nadal

PROBLÉMY S PÍSANÍM

Pri pomere preferencie rúk v spoločnosti je logické, že pre písanie sa prirodzene vyvinul smer pohybu zľava doprava, pri ktorom sa ruka pohybuje pred napísanou linkou, nezakrýva si ju a nerozmazáva napísaný text. Tomu je prispôsobené a následne ovplyvnené všetko v tejto oblasti, od písacích potrieb až po tlačené knihy. Prečo však stále existujú jazyky, v ktorých sa píše opačným smerom? Na svete je tých jazykov v súčasnosti dvanásť, najznámejšími sú nesporne arabčina a hebrejčina. Historici predpokladajú, že na svedomí to má písanie na zvitky, kde ľavou rukou bolo treba zvitok odvíjať a pridržiavať. Iná zaujímavosť spojená s ľavákmi a písaním (teraz nehovoríme o ľavákoch „prerobených“ na pravákov) je ich schopnosť písať zrkadlovo a častokrát pre pobavenie okolia obomi rukami odrazu. Zrkadlovým písaním sprava doľava eliminujú práve ich problémy s napísaným textom. Jedným z najznámejších príkladov takéhoto písania sú poznámky Leonarda da Vinci.

Beatles – Paul McCartney sa vyníma s gitarou na opačnú stranu

SLÁVNI ĽAVÁCI

Ak pozorujete, že vaše dieťa berie častejšie veci do ľavej ruky, má ju šikovnejšiu a dokonca už ľavou rukou kreslí, či píše, nezúfajte. Po prvé – spoločnosť vychádza ľavákom stále viac v ústrety, chápe ich potreby, problémy a snaží sa uľahčovať im život a po druhé – existujú zástupy slávnych ľavákov, predovšetkým v umeleckej a kreatívnej sfére. Je pravdou, že práve tam sú oveľa viac na očiach, no štúdie tiež ukázali, že vo vyšších kategóriách vzdelanostnej úrovne počet ľavákov výrazne prevyšuje spomínaný populačný priemer 12 percent. Najslávnejšieho ľaváka sme už spomenuli, bol ním sám najväčší Leonardo da Vinci. Avšak v tejto spoločnosti sú napríklad aj Albert Einstein, Alan Turing, Nikola Tesla či Marie Curie Sklodowska. V oblasti umenia sú to Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picaso, Mark Twain, Isaac Newton, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Lady Gaga, Angelina Jolie, Julia Roberts, Morgan Freeman, Kafka, Goethe, Dickens, Paganini,… a vo verejnom živote Bill Gates, Julius Caesar, Winston Churchill, Gándhí, Ramzes II., kráľovná Viktória, Henry Ford a mnoho ďalších.

Barack Obama bol len jedným z mnohých ľavorukých prezidentov

ZAUJÍMAVOSTI O ĽAVÁKOCH

Zaujímavosťou tejto témy je, priznajme si, takmer všetko. Rôzne stránky na internete však prinášajú aj fakty, ktoré sú prekvapivejšie a zábavnejšie ako ostatné. Avšak, ako zaznelo v jednom televíznom seriáli, no, znie to dobre, ešte, aby to pravda bola!

Namiesto múdrych záverov prinášame niečo, čo, dúfajme, zdvihne ľavákom sebavedomie:

 • Väčšina ľavákov kreslí figúrky smerujúce doprava
 • U dvojčiat existuje vysoká tendencia byť ľavákom
 • Ľaváci sa ľahšie prispôsobujú videniu pod vodou
 • Ľaváci vynikajú najmä v tenise, bejzbale, plávaní a šerme
 • Ľaváci zvyčajne dosahujú pubertu 4 až 5 mesiacov po pravákoch
 • Štyria až piati pôvodní dizajnéri počítača Macintosh boli ľaváci
 • Jeden zo štyroch astronautov Apolla bol ľavák – o 250 percent viac ako je normálna úroveň
 • Ľaváci sú vo všeobecnosti inteligentnejší, lepšie vyzerajúci, nápaditejší a multitalentovanejší
 • Mužov ľavákov je o zhruba 2 percentá viac ako žien ľaváčok
 • Ľaváci efektívne zvládajú viacero úloh naraz (takzvaný multitasking), na úlohy sa dokážu ľahšie pozerať ako na celok
 • Ľaváctvo nie je výsostne doménou ľudí. Nedávna štúdia ukázala, že okolo 40 percent mačiek má dominantnú ľavú labku.

Stano Bellan
Foto: internet