Hlavná téma

Kde je naše národné šťastie?

Deň pred prvým jarným dňom, ktorý by k tomu sám o sebe stačil, je Medzinárodným dňom šťastia. Pre 20. marec ho vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 2012 na popud himalájskeho kráľovstva Bhután. Koho iného, ak nie práve […]

Toto sa nás týka

Keď je riaditeľka najmladšia

Pravdepodobne všetci žijeme v období svojho života, ktorý ani nemáme s čím vážnejším porovnať. Teda, až na tých najstarších medzi nami. Práve tých, ktorí sú najviac ohrození covidom. Sú vo svojej samote ešte izolovanejší, ale teší nás, […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V mene svojom, ako vydavateľky a šéfredaktorky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice, vám ďakujem za všetky vaše odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta. Ďakujem vám za odpovede, nech sú akékoľvek. […]

Obzor seniorov

Posudzujeme pojmy správne?

„Odpusť, Bože, pýchu všetkým, ktorí sú dokonalí! Neuvádzaj nás do pokušenia takých hriešnych myšlienok, že si si nás vyvolil, že Ti dobre slúžime ako Tvoji vyznávači a Tvoji obrancovia! Radšej nás veď po cestách pochybovania a po […]

Já su ze Skalice

Oživnuté spomienky na školské časy

Niekedy sú dosahy našich článkov nečakané, aj nečakane inšpiratívne. Elena Tychlerová nám napísala, že v Skalickom obzore č. 1/2021 čítala text Skalické priezviská, ktorý sa dotýkal rodu Jána Kríža a jeho potomkov. Medzi nimi sa hovorilo aj o Jozefovi, ktorý […]

Já su ze Skalice

Recept ako rodinný klenot

Takto pred rokom nás opatrenia proti prvej epidemickej vlne covidu po prvýkrát zavreli doma. Ľuďom sa celkom zmenil režim dňa, rodiny nezvykle dlho a v nezvyklom období boli všetci pokope, škola bola online, v televízii […]

Kultúra a umenie

Povesť

Vraj za dávnych čias kráčal si, Pane, po Záhorí … Kto však zazrel jas spod Tvojich rias? O tom už povesť nehovorí. Ty možno sial si raž do pieskov a sadil borovice, ustanovil diaľ, radosť i žiaľ a nad […]

Obzor seniorov

Čomu nás učia husi?

Mala som pätnásť, keď som pre chorobu celý rok nechodila do školy. Čas som trávievala väčšinou na pažiti, pásla som husi. Ich správanie ma často tak prekvapilo, že by to človek, pyšný na svoj intelekt, […]