Já su ze Skalice

Oživnuté spomienky na školské časy

Niekedy sú dosahy našich článkov nečakané, aj nečakane inšpiratívne. Elena Tychlerová nám napísala, že v Skalickom obzore č. 1/2021 čítala text Skalické priezviská, ktorý sa dotýkal rodu Jána Kríža a jeho potomkov. Medzi nimi sa hovorilo aj o Jozefovi, ktorý […]

Já su ze Skalice

Dve lipy v Zlodejovciach

V máji tohto roku ste našli na stránkach vášho (občianskeho) Skalického Obzoru článok s názvom Stromy našich životov. V jeho závere sme uverejnili prosbu, aby ste pre všetkých napísali, ktorý je ten váš strom. Strom, […]