Hlavná téma

Mlčanlivé striedanie stráží

Od vyhlásenia na Valnom zhromaždení OSN v roku 1990 patrí 1. október seniorom. Vtedy, pravdepodobne, začali správy o starnutí svetovej populácie a strach o to, že skôr alebo neskôr budeme v tento deň viac všímaní […]

Toto sa nás týka

MsZ a spolupráca so seniormi

V článku Vážená pani primátorka, vážení poslanci! nájdete otázky, ktoré sme tento mesiac položili primátorke a poslancom. Za odpovede ďakujeme tým, ktorí odpovedali a zvlášť tým, ktorí svoj postoj aj komentovali. Teší nás, že v […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Októbrové číslo Obzoru venujeme Mesiacu úcty k starším a tam sú smerované aj naše otázky. Medzi poslancami sú seniori – občania v dôchodkovom veku, avšak väčšina poslancov sú občania v mladšom, aktívnom veku. Často verejne aktívni občania – poslanci […]

Obzor seniorov

Hľadanie istôt

Existuje početné spoločenstvo nepokojných ľudí, ktorí vo svete rozkývaných hodnôt hľadajú svoj grál. Je to spoločenstvo ľudí premýšľajúcich, znepokojujúcich sa otázkami o zmysle ľudskej existencie – a pochopiteľne, predovšetkým svojej vlastnej. Avšak zároveň je to spoločenstvo skeptické. […]

Já su ze Skalice

Dve lipy v Zlodejovciach

V máji tohto roku ste našli na stránkach vášho (občianskeho) Skalického Obzoru článok s názvom Stromy našich životov. V jeho závere sme uverejnili prosbu, aby ste pre všetkých napísali, ktorý je ten váš strom. Strom, […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Čulenova

Martin Čulen (31. 5. 1823, Brodské – 23. 1. 1894, Čaka), katolícky kňaz, pedagóg a organizátor slovenského školstva, odišiel po skončení gymnaziálnych štúdií v Skalici na štúdiá do viedenského Pázmánea, kde zorganizoval medzi slovenskými bohoslovcami […]

Já su ze Skalice

Teplí a bublaví

Dobrí slatkí burčák je (aj) v mírnem požiťí velice zdraví. Je to vlasňe vitamínová bomba. Ríka sa, že vičisťí streva aj kréf a tak neňi teho vinohradňíka, kerí bi sa ze zdravotňích dúvodú neťešil na dobrú úrodu […]

Kultúra a umenie

Jesenná pesnička

Veterný október prehŕňa borom šticu, cestou sa chladný deň prilepil na živicu. V pazúrkoch malinčia uviazli smädné dažde, zlizujú sladkú krv po ďalšej letovražde a planá hruška má zrelých sĺz plné riasy – možno raz pôjdeme ich […]

Študentský Obzor

Cestuj a spoznávaj

Spôsob, akým trávia naše deti voľný čas, priviedol nás, učiteľov na ZŠ Vajanského k myšlienke spojiť príjemné s užitočným. Založili sme krúžok, ktorý by žiakom umožnil pohyb a popritom dostali možnosť spoznávať krásy nášho Slovenska. Množstvo výletov a exkurzií […]