Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Októbrové číslo Obzoru venujeme Mesiacu úcty k starším a tam sú smerované aj naše otázky. Medzi poslancami sú seniori – občania v dôchodkovom veku, avšak väčšina poslancov sú občania v mladšom, aktívnom veku. Často verejne aktívni občania – poslanci po odchode z aktívneho života odchádzajú celkom do úzadia. Ostávajú však studnicou informácií.

OTÁZKY:

  1. Radíte sa pri svojej poslaneckej práci a rozhodovaní sa aj s bývalými poslancami, ktorí sú už dnes na dôchodku?
  2. Privítali by ste niečo ako „radu starších“, zloženú zo skúsených seniorov, ktorá by bola akýmsi poradným orgánom a partnerom MsZ?

Odpoveď: ÁNO/NIE/NEVIEM

Budeme radi, ak okrem zaslania odpovedí, zašlete aj vaše názory a podelíte sa s nami o vaše skúsenosti. K tejto téme pripravujeme aj článok a vaše podnety budú pre nás veľmi užitočné.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
ÁNO / ÁNO
BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
ÁNO / ÁNO
HANZALÍKOVÁ Veronika
ÁNO / ÁNO
HERTL Adrián
ÁNO / ÁNO
HORŇÁK Miroslav
ÁNO / ÁNO
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
ÁNO / ÁNO
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
ÁNO / NIE
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO / ÁNO
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
ÁNO / NIE
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO / NEVIEM
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
ÁNO / ÁNO
ŠANTAVÝ Rudolf
0