Já su ze Skalice

Neš nebude kam uhnút

Nedávno sem sa obuďil do upršaného rána. Sňívalo sa mi, že sem si zapomjel u holiča parazól. Proč? Ešťe furt neňi známe propojeňí sna ze skutečnosťú a je to snát dobre. Aspoň je nat čím rozmíšlat. Pro […]

Já su ze Skalice

Dvje lipki

Do neba visoko, do Prahi daleko. A do Brazílije ešťe dál. Pítáte sa, co pletu do Skalice Brazíliju? Dicki, ket viďím ve správách, jak tam ve velkém virubujú prales, tak mja to bolí a cíťím […]

Já su ze Skalice

Je nám spolem dobre

Já a pes ménem Adar. Moc si rozumíme uš víc jak 10 rokú. Dostala ho vtedi manželka ot nevjesti na bílé Vánoce, jak dárek f krabici ot botú a tá její radosť sa aňi nedala opísat. Krásné […]

Já su ze Skalice

Neňi nad dobrý korének

V noci sem sa obuďil, lebo mja rozbolel zub. Dostal sem strach, protože uš je to múj posledňí. Pres deň pobolíval, bilo to ešťe pret opatreňáma proťi šíreňú koronavírusu, a tak sem zašel zubarovi. Bál sem sa, […]

Já su ze Skalice

Dvá dúchodci na ulici

Rát choďím do mjesta, lebo doma je mi jednak smutno a jednak postretávam venku hodně známich. Slovo dá slovo a na smútek zapomenu. Ide o to, že smútek neňí zdaleka jeďiné, na co čím dál, […]

Já su ze Skalice

Spolužák Frautek

Do mješťanskej školi to bilo pro mja enom pár krokú pres ulicu. Mjel sem šťesťí a ráno sem sa mohel válat f pelechu délej jak spolužáci s Predmjesťá alebo s Trávňíkú, kerí moseli stávat o […]

Já su ze Skalice

Na kalvarce

Na Kalvarce, na temto historickém mísťe Skalice, sem s kamarádama prožil jak chalan hodňe času. Bilo to také naše hrišťe na kopci. Nebil tam ešťe postavení Dom smutku a tak sme sa pri památnej velkej […]

Já su ze Skalice

Mikuláš, co mi dáš?

Opravdu ten čas leťí. Teprv choďil a už zas bude choďit Mikuláš. Pro malé ďecka je to deň radostňí, no aj tak trochu strašidelňí. Já jak ďecko sem Mikuláša vihlédal, lebo sem čul, že je […]

Já su ze Skalice

Teplí a bublaví

Dobrí slatkí burčák je (aj) v mírnem požiťí velice zdraví. Je to vlasňe vitamínová bomba. Ríka sa, že vičisťí streva aj kréf a tak neňi teho vinohradňíka, kerí bi sa ze zdravotňích dúvodú neťešil na dobrú úrodu […]

Já su ze Skalice

Prázňini na Baťáku

Konečňe prázňini! Kerí chalan alebo ďefčica bi sa neťešili, že uš bude pokoj ot písanek, kňižek, učitelú a ošúchaních lavic? Jak ďecka, tak aj dospjelí sme sa vtedi choďili kúpat na Baťák. Pri spusťeních stavidlách […]