Já su ze Skalice

Teplí a bublaví

Dobrí slatkí burčák je (aj) v mírnem požiťí velice zdraví. Je to vlasňe vitamínová bomba. Ríka sa, že vičisťí streva aj kréf a tak neňi teho vinohradňíka, kerí bi sa ze zdravotňích dúvodú neťešil na dobrú úrodu […]

Já su ze Skalice

Prázňini na Baťáku

Konečňe prázňini! Kerí chalan alebo ďefčica bi sa neťešili, že uš bude pokoj ot písanek, kňižek, učitelú a ošúchaních lavic? Jak ďecka, tak aj dospjelí sme sa vtedi choďili kúpat na Baťák. Pri spusťeních stavidlách […]

Já su ze Skalice

Vzácné si chráňme!

Bilo leto, krásni teplí deň. Rekel sem si, že zajedu hore (tak v roďiňe ríkame, ket ideme do vinohradu) a naobíram si do konvički pár slatkích malín na pochutnáňí. Zaparkoval sem auto a kráčam hore vinohradem v Propasťách. Počúvám […]

Já su ze Skalice

Na čekanej

Bil letňí slunečňí deň. Ňigde ňic. Aj vzduch bil na díchaňí ťaškí, nezdraví a smradlaví. K temu hrmot a hukot aut a všelijaké zvuki. Tak to teda né. Bilo rozhodnúté – navečer idem do Hája na čekanú na srnca. […]

Já su ze Skalice

Šup a uš bil v mjechu

Kalvarka patrí ke Skalici stejňe jak vinohradi. Hodňe generácijí tam prožilo kus ďectva a mimo radosťi obcházala Kalvarku aj smrť. Né enom proto, že hore na kríži umíral sin Boží.  V augusťe 1953 sa tam stala […]

Já su ze Skalice

Abi ženi zdravé bili

Velká noc sú hlavňe svátki kresťanské, no sú to téš svátki jari. Velkonočňí ponďelek je ale svátek mužú. To je deň, kedi mosá višlahat a pooblévat ženi, abi bili plodné a zdravé po celí rok. […]

Já su ze Skalice

U starečkú bilo dobre

Né každá spomínka mosí bit srandovňí. Nekeré sú enom tak pjekné, že na ňe nejde zapomenút. Aňi sa nesce. U spodňího lesa bili kedisi enom močáre a neúrodné bažini a ket sa nekedi Morava viléla […]

Já su ze Skalice

… a na lavicách bili kalamáre

Do školi sa choďilo ždicki. Aj za ťaškích rokú druhej svjetovej vojni. F tejto dobje, hlavňe v rokoch 1944 – 45, to ale nebilo lachké, lebo šeckích ovládal strach z vojákú a bombardováňá. Ale bila aj radosť, to ket sme […]

Já su ze Skalice

Na tri krále o krok dále

O krok dále proto, že ot Troch králú sa postupňe začínajú dňi prodlužovat. Ti tré králi ot víchodu – Gašpar, Melichar a Baltazár sa došli pokloňit naroďenému Ježiškovi a donésli mu dari – zlato, kaďidlo a mirhu. V legendách sa […]

Já su ze Skalice

Jak voňí čokoláda

Ket sa mišlenkama vracám do mojeho ďectva, spomínam si vždicki na radostné a voňavé Vánoce. Ozdobení vánoční stromek ze svíčkama a prskafkama, pot ňím nejakí skromní dárek. Šťedrá večera s ribací alebo česnekovú poléfkú a makovíma pupákama, vúňa vanilkovích […]