Julko

Tento článek sem napísal s názvem Julko proto, lebo Julko sa volá koťátko, o kerém bude reč. Méno dostalo Julko, lebo sem ho dostal ot jednej mojej známej v mjesíci júl. Za to jí ešťe ráz ďekuju.

Bívam v roďiném domje s dvorem a záhradú a samému vdovcovi je mi často dlúho a smutno. Bil sem od malička jak ďecko vichovaní s láskú ke zvíratám a to mňe zostalo. Doma sem choval polovňíckích psú, no v posledňím časi uš chovám enom kočki, lebo pes chce vjec pozornosťi, choďit na procháski a tak. Nato uš nohi nemám. Múj Julko je flekatí černobílí kocúrek. Keď si sednu a položím si ho na klín, enom si pomrukává a je spokojní. Je to ešťe koťátko a furt sa chce enom hrát. Na ventilátor sem mu povjesil modrí balónek. S radostú po ňem skáče a snaží sa ho utrhnút, keď sa mu nedarí nechá teho. Jakmile mu ho ale rozkívam, zas po ňem skáče a tak sa obidvá zabáváme dokát nás to neprestane bavit. Skúsil sem mu na šnúrku povjesit aj pérko z bažanta a to ho zaujalo vjec, no labkama sa mu to tažko chitá. Ale nech si zviká, že život neňi plní lahkosťí. Každé ráno mna buďí mňaukáňím, abi dostal sňídaňi a abi sem sa s ňím pohrál.

Na veranďe má malú bedňičku s miskú na ídlo a vodu a sem tam nejakú tu dobrotu. Musím si dávat pozor ket choďím po domje, abich ho nezašlápel. Furt sa mňe motá pod nohama. Drápki má ale ostré jak ševcove šidlo. Musím si dávat pozor, lebo uš mňa aj poškrábal, ket sem ho chcel chiťit a na noc dat do jeho domečka. Mám ho zatát v domje, abi si navikel, neskúr ho pusťím ven, enom sa bojím nech ho na ulici neco neprejede. Bes ňeho si to doma uš aňi nedovedu predstavit.

Náš život pomáli pokračuje dál a já sa každí deň raduju se svojím miláčkem Julkem.

Píšu enom to, co sem ve svojem živoťe viďel, čul a zažil.

Miloslav Tomšej st.,
Skaličan ťelem aj dušú