Dvá dúchodci na ulici

Rát choďím do mjesta, lebo doma je mi jednak smutno a jednak postretávam venku hodně známich. Slovo dá slovo a na smútek zapomenu. Ide o to, že smútek neňí zdaleka jeďiné, na co čím dál, tím časťejší zapomínám.

Nedávno sem stretel dobrého kamaráda. Zaspomínali sme si, co bilo, ale uš neňi. Teda – zaspomínali sme si na to, na co sme si spomjeli. Poznáme to známé „uš to mám na jaziku a né a né si spomjet”. No, a co je najhorší, ket kvúli temu zmeškáš dúležitú vjec. „Milane“, ríka kamarád Pavel, „človječe, toto ťi mosím réct. Tak sem sa ťešil na stretánku ze strednej po 60-ťich rokoch, že si poviprávjame, co sme zase zažili. Ale aj že si vipijeme ot radosťi, ket sme sa takej gulatej stretánki dožili. Narás sem sa dozvjeďel, že tá stretanka mjela úroveň, že ich tam uš bilo zase méň a bilo im lúto, že já sem nedošel. Aj sem sa ďivil proč sem chiboval, ket sem si zaplaťil. Milane, já somár sem si to do kalendára poznačil na konc inačí deň.”

Abi sem sa kamarádovi virovnal, tak mu povidám: „Pavle, ja mám každú chvílu KMB. Hledám klúče, mobil aj bríle. Vječinú to ďicki najdu. Bríle uš rači nosím na šňúrce, ale aj tí sem totkaj hledal, lebo sem zapomjel, že sem si ich dal na šňúrku na krk. Mobil opatruju jak oko v hlavje, lebo učit sa na novém mobili všelijaké operácije, to uš neňi pro mja. A klúček ot branki hledám skoro pravidelňe, zapomenu si ho dat na to isté místo a potom hledám a hledám aš najdu. Nekedi najdu aj to, co uš nehledám a tak mám radosť, že sa to našlo. Nescel bich bit f koži sklerotika. Ten má v poctaťe fčecko, na co si spomene, ale fakt mu neňi co záviďet.”

To je tak – starím luďom ubúdá pamjeťi, ale aj sili, no vjekem zas pribúdá človjeku skúsenosť. Pokát, teda, nezapomene zestárnút.

Píšu enom to, co sem v mojem živoťe viďel, čul a zažil.

Miloslav Tomšej st.,
Skaličan ťelem aj dušú