Hlavná téma

Vlastný život za ostatné

V májovom čísle minulého ročníka sme priniesli v seriáli Skalické ulice článok o skalickom rodákovi profesorovi Ľudovítovi Valachovi, zakladateľovi slovenskej rádiológie. Toto vydanie Skalického Obzoru sa dostalo do rúk jeho dcéry MUDr. Ľubici Daňovej a späť sa vrátilo jej […]

Toto sa nás týka

Najzraniteľnejší sú dobráci

Často počúvame v rozhlase a vidíme v televízii, v kriminovinách neuveriteľné príbehy, ktoré sa nás však netýkajú. Až raz … jeden z tých príbehov nám prerozprávala naša verná čitateľka ako varovanie, čo sa môže stať. Samozrejme, v tomto prípade rešpektujeme žiadosť […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí čitatelia, priestor v Obzore je obmedzený a keďže otázky položené zástupcom boli obšírne, rozsiahle sú teda aj odpovede. Minulý mesiac sme uverejnili odpovede primátorky Anny Miernej a poslancov Adriána Hertla, Miroslava Horňáka a Jozefa […]

Obzor seniorov

Cesta späť

Americký psychológ Robert Stone v článku Cesta späť vychádza zo svojich výskumov práce mozgu. Pri pozorovaní činnosti ľavej a pravej polovice mozgu prišiel k záveru, že ľavá hemisféra sa upína k fyzickému svetu, kým pravá k duchovnému. A píše: „Za Vyššou […]

Já su ze Skalice

Moji kamaráďi ribári

Začína ribárská sezóna a tak, ked nemožu večer zaspat, aspoň spomínám na mojich dvoch velice dobrích kamarádú ribárú. Stana Geher jezďil do našeho mjesta jak strojvedúci (mašinfíra) z Veselá nad Moravú a Venda Horňáček robil v Grafobali u stroja. Občas […]

Kultúra a umenie

Večerné volanie

Vábenie zvona kdesi zďaleka znie ponad lesy, dĺžky obilia. Bezbreho, trpko nariekam nad všetkým, čo som stratila, túžim sa vybrať ktoviekam, kde ako vánkom kolísaná ľalia zvon vábi mierom: kdesi zďaleka znie ponad lesy, krovie, […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Štefana Janšáka

Dr. h. c. Ing. Štefan Janšák (*14. september 1886, Osuské, Záhorie – †8. apríl 1972, Bratislava), slovenský archeológ, diplomat, stavebný odborník a spisovateľ s mnohostrannými záujmami, pochádzal z remeselnícko-roľníckej rodiny s úzkymi kultúrnymi a jazykovými […]

Skalicko-slovenské pexeso

Skalicko-Slovenské pexeso V

Pexeso neňi (aj je) sranda Prinášame piatu časť skalicko-slovenského pexesa a zisťujeme, že už pri jeho tvorbe vznikajú rôzne zaujímavé situácie, aj keď prácu na ňom berieme skutočne vážne. Napríklad po vyjasňovaní významov slov s Antonom Dinkom, […]