Večerné volanie

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Vábenie zvona kdesi zďaleka
znie ponad lesy, dĺžky obilia.
Bezbreho, trpko nariekam
nad všetkým, čo som stratila,
túžim sa vybrať ktoviekam,
kde ako vánkom kolísaná ľalia
zvon vábi mierom: kdesi zďaleka
znie ponad lesy, krovie, dĺžky obilia.