Cesta späť

Americký psychológ Robert Stone v článku Cesta späť vychádza zo svojich výskumov práce mozgu. Pri pozorovaní činnosti ľavej a pravej polovice mozgu prišiel k záveru, že ľavá hemisféra sa upína k fyzickému svetu, kým pravá k duchovnému. A píše: „Za Vyššou inteligenciou, ktorá hýbe vesmírom, sa môžu skrývať také perspektívy a ciele, o ktorých nemôžeme vedieť. A predsa môžeme niečo urobiť. Existuje akási ´horúca linka´ k Vyššej inteligencii. A tou je pravá polovica nášho mozgu. Ak ju aktivizujeme, zapneme schopnosť predvídať, čo by sme mohli nazvať vnútorným citom.“

Ako možno túto linku zapojiť? Stone sa ešte neodvažuje priamo nazvať túto Vyššiu inteligenciu Bohom, preto odporúča ´vnorenie sa do seba´, meditáciu, čiže to, čo veriaci nazývajú vrúcnou modlitbou. Pravá polovica mozgu akoby bola našou vysielačkou aj prijímačom na Božej frekvencii. Lenže, ľudstvo túto možnosť zanedbáva. Vsadilo na hmotu, nie na ducha, aj keď čoraz zreteľnejšie cíti, že mu chýba čosi rozhodujúce, základ – duševný mier.

Akokoľvek sme sa dostali do súčasnej situácie, faktom zostáva, že dnes sme ľudia s prevahou využívania ľavej polovice mozgu, ktorí nepočúvajú Boží hlas, ozývajúci sa z nášho vnútra. Podľa Stoneho ľudia, ktorí vedome aktivizovali pravú polovicu mozgu, sa stali duševne bohatší, ľudskejší. Nie je človekom ten, kto má iba jednoducho výzor človeka, ale ten, kto dokáže ľudsky konať. Stále platí Kristov výrok z Nového zákona: „Spoznáte ich podľa plodov.“

Pravá polovica mozgu nám sprostredkúva duševnú dimenziu, je prameňom intuície, pocitov. Intuícia je hlas vyššej inteligencie než je naša. Je prameňom odpúšťania, lásky, dôvery. Aktivizujme svoju pravú polovicu láskou! Žime zákonom lásky! A ostatné dostaneme pridané.

Eva Fordinálová