Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V mene svojom, ako vydavateľky a šéfredaktorky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice, vám ďakujem za všetky vaše odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta. Ďakujem vám za odpovede, nech sú akékoľvek.

Želmíra Macháčková

ČO SI MYSLÍ POSLANEC?

Sme za polovicou volebného obdobia. Sme, teda, rovnako vzdialení od obdobia, v ktorom nás kandidáti presviedčali, aby sme práve im zverili svoj hlas a s ním aj dôveru, že budú v našom mene dobre spravovať naše mesto pre našu spokojnosť a naše blaho. Za rovnaký čas to budeme zažívať znovu.

Občania majú právo, aby poznali postoje a názory poslancov nielen na témy, o ktorých hlasujú v zastupiteľstve. Poskytnutie priestoru našim poslancom vychádza z podstaty občianskych novín, ktoré sú fórom obyvateľov Skalice.

HLAS POSLANCOV Z NAŠICH STRÁNOK

Na mnohých miestach, a často, zdôrazňujeme náš štatút občianskych novín, v tomto zmysle jediných na Slovensku. Poskytujeme priestor občanom i poslancom. Nie je však našou ambíciou ani úlohou prinášať spravodajstvo zo samosprávy, a už vôbec nie nahradiť bežnú komunikáciu poslancov s občanmi. Našim cieľom je v duchu odkazu Antona Srholca pomáhať spájať ľudí, i keď majú rôzne názory. K tomu je však potrebné vzájomne názory poznať. Preto v rubrike Vážení poslanci! uverejňujeme otázky, ktoré práve vy, občania, kladiete poslancom.

Spočiatku mali poslanci možnosť vyjadriť len jasne definovaný postoj pomocou jednoduchej odpovede na otázku áno/nie/neviem – tak ako pri hlasovaní. Po čase poskytujeme aj priestor na vysvetlenie postoja, ktorý je pre primátorku i každého poslanca rovnako limitovaný istým počtom znakov. Všetkým to zabezpečuje rovnaké podmienky. Pripomíname, že náš časopis poskytuje len časť svojho obsahu komunikácii medzi občanmi a poslancami v rubrike tomu určenej. Je preto dôležité rešpektovať tieto jednoduché pravidlá, dané rozsahom novín, pretože my nemôžeme odpovede poslancov upravovať ani krátiť.

SNAHA O VZÁJOMNÉ POCHOPENIE

Pri komunikácii nie je možné klásť požiadavky len na jednu stranu. My, občania a čitatelia, by sme mali chápať, že aj primátorka a poslanci sú len ľudia a v prúde času a povinností nie vždy stihnú odpovedať do uzávierky. Rovnako je ťažké byť dokonale zorientovaný vo všetkých témach a potom nie je možné v termíne 7 až 10 dní reagovať bez overenia informácií. Z nášho pohľadu je odpoveďou aj slušné ospravedlnenie, že odpoveď nedostaneme. Komunikácia nie je jednoduchá zručnosť a nie je každému rovnako daná, čo nie je v rozpore s charakterom a odbornosťou. Mali by sme si vážiť a vážime si každú odpoveď, pretože tým stále prebieha komunikácia. Nachádzame však veľké rozdiely vo frekvencií odpovedí u jednotlivých poslancov.

ZÁKLADNÉ OTÁZKY KOMUNIKÁCIE

V minulom vydaní Skalického Obzoru sme položili zástupcom dve jednoduché otázky:
• Prečo neodpovedáte na otázky voličov v Skalickom Obzore?
• Považujete komunikáciu s občanmi za dôležitú a ako s Vami môžu komunikovať a klásť Vám svoje otázky?
Keďže na odpovediach pre budúcnosť veľmi záleží, poskytli sme poslancom viac času i priestoru. Prvú časť odpovedí prinášame v tomto čísle.

Želmíra Macháčková

ODPOVEDE PRIMÁTORKY A POSLANCOV – 1. časť

1. Vždy som sa snažila odpovedať na všetky otázky verejnosti aj médií, vrátane Skalického Obzoru. Neevidujem žiadny nezodpovedaný dopyt z Vašej strany, avšak nevylučujem, že mohlo dôjsť k zlyhaniu techniky alebo ľudského faktora. Mojou snahou je odpovedať na každý slušný podnet a budem v tom naďalej pokračovať.
2. Na otázky verejnosti pravidelne odpovedáme prostredníctvom sociálnych sietí, oficiálnych komunikačných stránok mesta a telefónnych liniek jednotlivých oddelení. Nedávno sme pripravili aj koncept ,,Opýtaj sa primátorky‘‘, ktorým sme dali možnosť verejnosti položiť akúkoľvek otázku. Robíme viaceré kroky k tomu, aby sa komunikácia mesta neustále zlepšovala.
Anna Mierna, primátorka
86% (12 odpovedí zo 14tich)

Pred voľbami bol mojím volebným sloganom „Komunikácia s občanmi na prvom mieste“ a myslím, že týmto sloganom sa riadim neustále. Každý deň riešim problémy, otázky spoluobčanov. Najčastejšie mi prichádzajú cez messenger, SMS správy, ale aj na moju mestskú mailovú adresu: hertl.adrian@mesto.skalica.sk. Na každú správu sa snažím reagovať a keď je v mojich silách aj vyriešiť. A nie sú to iba otázky, ale aj podnety na zlepšenie života mesta. Nie vždy sa dá všetko vyriešiť hneď. Podnety si zapisujem a ak riešime podobnú tému „na meste“ snažím sa tieto podnety zapracovať.
Adrián Hertl
100% (14 odpovedí zo 14tich)

1. Pravdepodobne mi popri ďalších každodenných povinnostiach utiekol termín uzávierky.
2. Áno, je dôležitá. Stretnú ma v práci, na ulici alebo prostredníctvom oficiálnej emailovej adresy poslanca MsZ, zverejnenej na stránke mesta. Zvyčajne odpovedám do týždňa-dvoch.
Martin Kojš
71% (10 odpovedí zo 14tich)

1. Pokladám si za povinnosť odpovedať vždy na otázky voličov v Skalickom Obzore.
2. Áno, komunikáciu s občanmi považujem za dôležitú. Vážim si dôveru občanov, ktorí mi v komunálnych voľbách v roku 2018 dali svoj hlas. Nechcela by som ich sklamať. Snažím sa vykonávať poslaneckú funkciu v prospech občanov, ktorí sa môžu so mnou kontaktovať mailom, telefonicky, listom, osobne v kancelárii na Potočnej ulici, kde mám k dispozícii schránku. Tak to aj funguje.
Anna Ozábalová
100% (14 odpovedí zo 14tich)

1. Ja sa snažím odpovedať na každú otázku (mylím, že som vynechala max. 2x)
2. Komunikáciu s občanmi považujem za veľmi dôležitú. Keď občania majú otázku/požiadavku spoja sa so mnou mailom, cez FB alebo telefonicky.
Jana Rekošová Slobodová
86% (12 odpovedí zo 14tich)

MIERNA Anna
BARÁT Ľudovít
BUČKOVÁ Ľubica
HANZALÍKOVÁ Veronika
HERTL Adrián
HORŇÁK Miroslav
HORŇÁK Vladislav
CHOVANCOVÁ Katarína
KADLEČÍK František
KOJŠ Martin
KOŠÍK Peter
LIPOVSKÝ Miroslav
OZÁBALOVÁ Anna
PAGÁČ Peter
PÁLFFY Žigmund
RANGL Erik
REKOŠOVÁ Jana
ROMAN Milan
SKÁLA Jozef
ŠANTAVÝ Rudolf