Já su ze Skalice

Recept ako rodinný klenot

Takto pred rokom nás opatrenia proti prvej epidemickej vlne covidu po prvýkrát zavreli doma. Ľuďom sa celkom zmenil režim dňa, rodiny nezvykle dlho a v nezvyklom období boli všetci pokope, škola bola online, v televízii […]

Zaujalo nás

Uvidíme sa na korze

Korzovanie je zvláštny a jedinečný spôsob spoločenského života. Vznikol na prelome 19. a 20. storočia a na mnohých miestach sa udržal veľmi dlhú dobu a niekedy sa vo vlnách dokonca vracal. Korzovanie je jav mestský, pretože ku korzovaniu je […]

Já su ze Skalice

Bola jedna materská škola

Ak Skaličan v minulosti prešiel cez „Zelený most“ smerom na Strážnickú ulicu, ocitol sa na širokom priestranstve. Bolo to rozhranie Širokej a Zápotočnej ulice. Na ľavej strane tohto priestranstva, na malom návrší stála bývalá manufaktúra, kde sa […]

Já su ze Skalice

Splávek

Náhody vraj neexistujú a  tak sa stalo, že sa v redakcii stretli dva listy so spomienkami na legendárny skalický splávek. Prinášame vám obidva a  tešíme sa na ďalšie vaše spomienky, ktoré oživia možno aj už neexistujúce miesta.