Hlavná téma

Hej, hej, hej, sokoli!

„Už pred prvou svetovou vojnou boli v Skalici snahy o založenie telovýchovnej jednoty Sokol. K ich zavŕšeniu prišlo po ukončení vojny a niekoľko dní po vzniku Československej republiky – 10. novembra 1918 – začala jednota, ako prvá na Slovensku, oficiálne […]

Toto sa nás týka

Dáme prednosť ignorácii, či komunikácii?

V týchto dňoch končí volebné obdobie 2014 – 2018. Viac ako rok sme skalickému primátorovi a poslancom kládli otázky občanov a nastal čas rekapitulácie. Rekapitulácie vzájomnej komunikácie nás občanov s našimi zástupcami. Cieľom tohto článku nie je analyzovať jednotlivé […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadania MsZ 26. 9. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:15 – Otvorenie 2. 00:00:50 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. 00:02:03 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:03:08 – Odpovede na interpelácie poslancov 5. 00:03:38 […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadania MsZ 24. 10. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:03:40 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. 00:05:10 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:06:00 – Odpovede na interpelácie poslancov 5. […]

Vážení poslanci

Vážený pán primátor, vážení poslanci!

VYSVETLIVKY K TABUĽKÁM: Odpovede v jednotlivých mesiacoch: foto meno november december január február marec % odp. apríl máj jún júl október Ø – neodpovedal ✔ – odpovedal ✕ – nebol členom MsZ

Obzor seniorov

Národná pamäť

Charles Montesquieu vo svojom diele Duch zákona pripomína: „Človek, tá prispôsobivá bytosť, ktorá v spoločnosti podlieha myšlienkam a dojmom iných, je rovnako schopný spoznať svoju povahu, keď mu ju ukážeme, ako o nej úplne stratiť predstavu, ak ju […]

Já su ze Skalice

Príbehy z pamätníka 1.svetovej vojny – Michal Hudeček

Jedenásteho novembra oslávime sté výročie skončenia 1. svetovej vojny. Konce vojen by sme mali oslavovať. V tento deň v roku 1918 bola v železničnom vagóne neďaleko Paríža podpísaná dohoda o prímerí medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody. Veľká vojna bola jednou z najstrašnejších […]