Príbehy z pamätníka 1.svetovej vojny – Michal Hudeček

Jedenásteho novembra oslávime sté výročie skončenia 1. svetovej vojny. Konce vojen by sme mali oslavovať. V tento deň v roku 1918 bola v železničnom vagóne neďaleko Paríža podpísaná dohoda o prímerí medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody. Veľká vojna bola jednou z najstrašnejších nielen pre osem miliónov zabitých, ale predovšetkým pre množstvo ťažko ranených. V niektorých krajinách zanikla takmer celá jedna generácia mužov.

V roku 1927 vyrástol v Skalici na Potočnej ulici pomník. Takmer sedem rokov prebiehala zbierka na jeho vybudovanie. Tri dosky na hranolovitom podstavci nesú stosedemdesiat mien tých, ktorí sa z tohto konfliktu už nikdy domov nevrátili. Boli v aktívnej službe a preto všetci mladí. Po väčšine zostali len siroty a vdovy. Človek sa počas svojho života zvyčajne stretne s ľuďmi – z troch generácií pred nami, tej našej a troch generácií po nás. Ak hľadáme príbehy, spojené s udalosťou spred celého storočia, tak máme jednu z posledných príležitostí. Ešte stále máme možnosť načúvať starým ľuďom, ktorí v mladosti tiež starým načúvali. Tak ostávajú príbehy v rodinách a my sa pokúšame ich prostredníctvom dať menám na tabuliach na chvíľu kúsok života k dobru. Dnes uvádzame prvý z tých, ktoré ste nám poslali.

 


 

MICHAL HUDEČEK

Archív: Mária Vašečková,
Michal Hudeček – vojenský portrét

Medzi menami na pomníku padlých v 1. svetovej vojne je vykresané i meno nášho starečka Michala Hudečka. Bol jediným synom zámožných roľníkov. Zahynul ako 28-ročný. Údajne bol ranený na talianskom fronte a umiestnený v stodole, v ktorej bol lazaret. Stodola však začala horieť a zranení vojaci zhoreli v nej. Naša mamička svojho otca nepoznala. V tom čase, keď padol, mala iba dva roky. Jej sestra sa narodila až po jeho smrti. Dievčatá vychovávali starí rodičia, lebo ich maminka (moja starenka) sa druhýkrát vydala. Dievčatá síce zostali u starých rodičov, no keď ony zostarli, na oplátku ich dochovala. Ja som dcéra tej malej dvojročnej „ďefčičky“, ktorá tatinka videla, ale nepamätala si ho. Ako dieťa som chodila k pomníku. Vedela som, že tam je môj stareček a bola som hrdá, že mám starečka hrdinu.

Mária Vašečková

Zdroj: internet
Vojenský jubilejný kríž FJI

Pozn. redakcie: Na hrudi Michala Hudečka na jeho fotografii je Vojenský jubilejný kríž. Podľa neho mal pravdepodobne dôstojnícku hodnosť, pretože vyznamenanie bolo rozhodnutím cisára Františka Jozefa I. udeľované dôstojníkom, záložným kadetom a jednoročným dobrovoľníkom.