Dáme prednosť ignorácii, či komunikácii?

V týchto dňoch končí volebné obdobie 2014 – 2018. Viac ako rok sme skalickému primátorovi a poslancom kládli otázky občanov a nastal čas rekapitulácie. Rekapitulácie vzájomnej komunikácie nás občanov s našimi zástupcami. Cieľom tohto článku nie je analyzovať jednotlivé otázky a odpovede, tomu sme sa venovali v jednotlivých číslach. V tomto čísle predkladáme štatistiku a upriamime pozornosť na ochotu primátora a poslancov s nami, občanmi, komunikovať.

 

FOTO IBA NA VOLEBNÝCH PLAGÁTOCH?

Pri zrode Skalického Obzoru sme požiadali primátora a poslancov o fotografiu, pretože zastupovanie občanov je činnosťou verejnou a občania majú právo poznať svojich zástupcov. Predstaviť sa ako poslanec občanom, ktorých zastupuje, je prinajmenšom slušnosť. Napriek opakovaným prosbám primátor Ľudovít Barát a poslanci Juraj Čunderlík, Stanislav Chovanec, František Kadlečík a Rudolf Šantavý fotografiu nedodali. Primátor a menovaní poslanci sa nenamáhali zaslať ani zdôvodnenie. Jediný, Rudolf Šantavý uviedol, že nezasiela svoju fotografiu, lebo jeho voliči ho poznajú. Dovolíme si drobnú poznámku k budúcim poslancom: Poslanec je poslancom všetkých občanov, nie iba tých, ktorí ho volili. Inak by niektorí poslanci zastupovali iba 195 občanov z 15-tisícovej Skalice, od ktorých priamo dostali hlasy.

 

KOMU NESTOJÍTE ZA ODPOVEĎ

V jednotlivých číslach sme kládli primátorovi a poslancom konkrétne otázky s prosbou o odpoveď do presného termínu. Priestor na odpoveď bol v rozmedzí 7 až 10 dní. Nemali sme problém doplniť aj odpovede, ktoré prišli po termíne, pokiaľ časopis nebol ešte vytlačený. V prvom rade nám ide o korektnú komunikáciu, aby sme sa mohli dozvedieť a zverejňovať postoje našich
zástupcov. Otázky sme primátorovi a poslancom zasielali na ich oficiálne e-mailové adresy. Myslíme si, že ako občania máme právo pýtať sa a primátor a poslanci majú povinnosť odpovedať. Bohužiaľ, od niektorých sme odpovede nedostali nikdy a ani zdôvodnenie prečo neodpovedajú. Preto tento prístup terajšieho primátora a niektorých poslancov cítime ako prejav hrubej arogancie a ignorácie zástupcov voči svojim voličom. Okrem primátora Ľudovíta Baráta nikdy neodpovedali poslanci Juraj Čunderlík, Stanislav Chovanec, František Kadlečík a Alexander Tóth. Prekvapil poslanec Lukáš Tisoň, ktorý na sociálnych sieťach často vyzýva občanov k otázkam, na ktoré rád zodpovie. Tu sme mu ich položili, no na 70 percent z nich vôbec nereagoval.

 

ĎAKUJEME ZA VAŠICH VOLIČOV

Optimistickou informáciou je, že sú aj poslanci, ktorí pocit zodpovednosti voči voličom majú a odpovedali stopercentne. Sú to Peter Hertl, Viktor Kováč, Anna Ozábalová a Daniel Vidovič. Samozrejme, nastanú aj okolnosti, kedy objektívne príčiny zabránia poslancom odpovedať, preto 80 percent zodpovedaných otázok stále považujeme za zodpovednú komunikáciu s občanmi. Ospravedlnenie s odôvodnením neskorej odpovede nám však napísala iba jediná, poslankyňa Jana Rekošová.

 

STAČÍ OBYČAJNÁ SLUŠNOSŤ

Ako dobre vidieť v tabuľke, veľká časť poslancov odpovedala len sporadicky, bez vysvetlenia, či ospravedlnenia. Myslíme si, že ku každej základnej slušnej komunikácii patria slová ako prosím, ďakujem a prepáčte. Prekvapuje nás, že sú medzi týmito zástupcami aj súčasní kandidáti na primátora a poslancov. Žiadajú nás znova o našu dôveru a pritom odmietajú s nami občanmi komunikovať? Stačí to podľa nich len dovtedy, kým ľudia nehodia hlasovací lístok? To skutočne stojí za zamyslenie.

 

MYSLITE NA TO PRI URNE

Na záver jedno dôležité pripomenutie pre budúcich zvolených zástupcov a pre nás občanov: Práca zástupcov nezačína a nekončí pri volebných urnách. Účty neskladajú až na konci volebného obdobia, ale ich povinnosťou je komunikovať s občanmi po celé volebné obdobie. Komunikácia medzi občanom a zástupcami je jedným z dôležitých pilierov vedenia mesta. Pokiaľ to vnímate rovnako, môžete si v priloženej tabuľke s prehľadom overiť ako naši zástupcovia reálne komunikovali. Za pozornosť určite stojí spôsob komunikácie tých, ktorí opäť kandidujú na primátora a poslancov pre ďalšie volebné obdobie. Či bude pre nás, voličov ochota komunikácie kandidátov dôležitá pri rozhodovaní koho voliť, to už je na každom z nás.

Ďakujeme tým, čo s nami komunikovali, za spoluprácu. Tešíme sa na ďalšiu, s primátorom a poslancami v novom volebnom období 2018 – 2022. Veríme, že sa v spoločnej komunikácii zasa posunieme o kúsok ďalej.