Vážený pán primátor, vážení poslanci!

VYSVETLIVKY K TABUĽKÁM:
Odpovede v jednotlivých mesiacoch:

foto meno november december január február marec
% odp. apríl máj jún júl október

Ø – neodpovedal
– odpovedal
– nebol členom MsZ