Skalické ulice

Skalické ulice – Ľudovíta Nováka

Akademik, univerzitný profesor PhDr. Ľudovít Novák, DrSc. ( ⃰ 15. 10.1908, Skalica – † 27. 9. 1992, Ľubochňa), jeden z najväčších mysliteľov svojej doby, patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej teoretickej jazykovedy, ktorá dovtedy iba živorila […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. marca 1864

Marec 1864 … Tak, teda, hneď v prvý deň dostalo Španielsko novú vládu, 9. 3. dostala americká armáda Únie nového vrchného veliteľa v postave Ulyssesa S. Granta a na druhý deň vstúpili jeho jednotky do […]