Hviezdoslav a Skalica

Pavol Országh Hviezdoslav
Zdroj: internet

8. novembra presne pred sto rokmi zomrel Pavol Országh Hviezdoslav. Pre nás je ešte významnejší jeden údaj – svoju prvotinu Básnické prviesenky vydal ešte pod pseudonymom Jozef Zbranský a vďaka podpore oravských národovcov ju v roku 1868 vydal vlastným nákladom práve tu v Skalici, tlačou Jozefa Škarnicla, ako sa na titulnej strane píše – čestného kníhtlačiara Matice slovenskej.

PhDr. h. c. Pavol Országh Hviezdoslav (vlastným menom Pavol Országh; pseudonymy: Hviezdoslav, Jozef Zbranský, Syn ľudu; značky: O., P. O.) sa narodil 2. február 1849 vo Vyšnom Kubíne, zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne. Bol slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ, právnik, člen revolučného Národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestný predseda Matice slovenskej (1919).

Archív: Západoslovenské tlačiarne Skalica

Hviezdoslav je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry na sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia a radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry.
Na jeho počesť je pomenovaná planétka (3980) Hviezdoslav.
Zdroj: Wikipédia, upravené a krátené

Stano Bellan