Môžeme sa stať závislými na všetkom?

Témou hlavného článku tohto čísla je Deň nenakupovania so všetkými pohľadmi naň. Jedným z veľmi očividných fenoménov je shopoholizmus. K tomuto nám poslala svoj článok psychologička Elena Speváková a my sa spolu s ňou pýtame:

Môžeme sa stať závislými na všetkom? Môžeme. Závislosť je psychická vlastnosť, ktorá vzniká tým, že človek opakuje niečo, čo mu prináša príjemné pocity – uvoľnenosť z napätia, aspoň krátkodobé zabúdanie na problémy, čo býva zdrojom závislostí na alkohole, drogách a pod. Avšak k závislosti môžu viesť aj opakované činnosti, vedúce k spokojnosti, napríklad, že sa nám niečo podarilo, mali sme z niečoho nejaký zisk, prišla nejaká pochvala, obdiv, nejaká radosť. Aj to, ak nás veľmi uspokojuje, že sa nám podarí kúpiť niečo veľmi pekné, veľmi chutné, veľmi obdivované; niečo v čom sa sami dobre cítime, prípadne naši blízki sú vďační za taký darček. To všetko, čo vedie k pocitu spokojnosti, radosti, povzbudeniu sa môže stať impulzom k tomu, aby sme takéto situácie opakovali. Túžime opakovať tú príjemnú situáciu – a sme v pasci! V pasci závislosti.

Závislými sa môžeme stať aj na veciach, o ktorých by sme si to vôbec nemysleli. Poštové schránky máme často zahltené reklamnými letákmi rôznych obchodov. „Čo sa opakuje, to sa zafixuje,“ hovorí zákon učenia sa. Čím viac sa človek upína na to, aby prelistoval všetky ponuky, porovnával, hodnotil, nielen tovar, ale aj cenu, a vybral vždy z nich to najvýhodnejšie, tým viac sa „učí“ prezerať letáky, porovnávať, vyberať, kupovať – a stáva sa závislým na nakupovaní.

Potrebujeme skutočne všetko, čo vidíme, čo nám ponúkajú? Grécky filozof Diogenes chodil po tržnici a žasol: „Toľko vecí, toľko vecí, ako dobre, že ja z toho nič nepotrebujem.“
Keď pôjdete na nákupy, spomeňte si na tohto filozofa – pomôže vám nestať sa závislým na nakupovaní.

Elena Speváková