Ochráň ma, Pane!

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Aleja mračná nad hlavou:
na čele cítim klip, klap, klip,
to pod korunou deravou
sa rozpršala vôňa líp.

Kvitnúca vôňa dažďa
vo vlasoch, na tvári.
Zopár dní spŕchne azda
a už sa dojarí,

príde spar sucha do duše
a budem prázdna ako púšť …
Priviň si ma čo natuhšie
a nedopusť to, nedopusť!