Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tento mesiac budeme otázky venovať aktuálnej téme – hazardným hrám.
V januári tohto roku parlament prelomil veto prezidenta SR Andreja Kisku a opätovne schválil nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách. Zákon je účinný od 1. 3. 2019.
Otázkami a odpoveďami by sme radi v Skalici rozprúdili spoločenskú diskusiu na túto tému.

OTÁZKY:
1. Myslíte si, že oproti súčasnému stavu je treba výrazne obmedziť prevádzkovanie hazardných hier na území mesta Skalica?
2. Zakázali by ste prevádzkovanie hazardných hier v Skalici úplne?
Odpoveď: ÁNO / NIE / NEVIEM

Budeme radi, keď okrem zaslania odpovedí, zašlete aj vaše názory a podelíte sa s nami o ne. Pripravujeme k tejto téme aj článok a podnety od vás budú pre nás veľmi užitočné.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

MIERNA Anna
ÁNO / ÁNO
BARÁT Ľudovít
ÁNO / NIE
BUČKOVÁ Ľubica
ÁNO / ÁNO
HANZALÍKOVÁ Veronika
ÁNO / ÁNO
HERTL Adrián
ÁNO / ÁNO
HORŇÁK Miroslav
?
HORŇÁK Vladislav
?
CHOVANCOVÁ Katarína
ÁNO / NIE
KADLEČÍK František
ÁNO / ÁNO
KOJŠ Martin
ÁNO / ÁNO
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO / ÁNO
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
ÁNO / ÁNO
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO / NEVIEM
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
NEVIEM / NEVIEM
ŠANTAVÝ Rudolf
0