Hlavná téma

Byť doma v dvoch igelitkách

V tejto chvíli, keď toto píšem, za oknom padajú krásne veľké chumáče snehu. Svet znovu a znovu zapadá a všade dokola je ladovská zima ako z obrázku. Krása. Pokiaľ máte okno, cez ktoré môžete pozerať z izby, v ktorej je teplo, […]

Toto sa nás týka

Ako sa poslancom začína?

Práve teraz, na prahu nového volebného obdobia, je vhodný čas na rekapituláciu chýb z minulého obdobia, a poučenie z nich. Dôvodov k našej nespokojnosti bolo veľa, ale zameriame sa aspoň na jeden, na ten základný a možno podstatný. DVA SVETY […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 10. 1. 2019

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:00:43 – Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. 00:05:50 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:11:30 – Odpovede na interpelácie […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tak ako každý mesiac, obraciame sa na vás s otázkami občanov. Začalo nové volebné obdobie a vo volebných programoch bola často zdôrazňovaná nutnosť lepšej komunikácie, informovanosť a otvorenosť k občanom. Naše otázky budú úzko súvisieť práve s týmito témami. Nie […]

Obzor seniorov

Túžba po dokonalosti

Už v detstve na mňa veľmi silne zapôsobilo filmové spracovanie ruskej rozprávky Kamenný kvietok. Natrvalo mi utkvela v pamäti najmä epizóda, keď v podzemnom kráľovstve kráľovnej hôr chcel pozemský umelec vykresať z kvádra malachitu rovnako dokonalý kamenný kvet, aký […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jurkovičova

Dušan Jurkovič (23. 8. 1868, Turá Lúka – 20. 12. 1947, Bratislava), básnik dreva, prvý národný umelec, vnuk Samuela Jurkoviča, zakladateľa Gazdovského spolku v Sobotišti, syn turolúckeho a brezovského novinára Juraja Jurkoviča, švagra J. M. Hurbana, patrí […]

Já su ze Skalice

Príbehy z pamätníka 1.svetovej vojny – Ján Čmel

Dnešné meno z pamätníka vojakov, ktorí padli v 1. svetovej vojne, leží v siedmom riadku prvej tabule. Tam je napísané: Čmel Ján. Medzi zázrakom ostať v pamäti ďalších generácií a upadnutím do zabudnutia je veľmi tenká hranica. Niekedy to môže […]

Kultúra a umenie

Prečo?

Mrazivá krajina zakliata na bielo, vietor ňou skuvíňa, hrabe sa v závejoch, pod buk i hrabiny strčí svoj tenký pysk za pachom zveriny do teplých zimovísk, obehne každý strom, drobných stôp nakladie cvendžiacim chodníkom až k vašej záhrade. […]