Fine

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Doznieva v tichu krásny koncert –
a opäť bude všetko nemé.
Umĺknu túžby, stíchne bolesť …
Možno nám ešte dušu zavše osloví
tesklivý motív molový –
a potom zabudneme.