Obzor zo dňa 25. apríla 1872

Na zadnej strane tohto čísla nájdete titulku Obzoru z apríla 1872. Práve oznamuje, že zomrel básnik Andrej Sládkovič. Začiatkom mesiaca na druhej pologuli zomrel Samuel Finley Breese Morse, vynálezca morzeovky. Ale ľudia sa aj rodili a tak prišla na svet spisovateľka Ľudmila Podjavorinská. A ešte jedna správa: nariadením Ministerstva kultu a výučby zo 4. apríla 1872 bola zriadená pri ministerstve Uhorská dočasná komisia pre pamiatky. Jej úlohou bol súpis, dokumentácia, kategorizácia a údržba pamiatok a keďže vtedy sme boli Uhorskom aj my, tak to platilo aj na Slovensku.