Obzor zo dňa 5. januára 1872

Krásny nový rok 1872!

Prinášame, ako sa patrí, novoročné pojednanie o spoločnosti a o prírode, uverejnené v skalickom Obzore presne pred 150 rokmi. To mal vydavateľ Daniel Lichard rovných 60 rokov, ale o tom sa dočítate na inom mieste našich novín.

Po 150 rokoch aj my želáme našim čitateľom
úspešný, krásny a zdravý celý ďalší rok 2022.

Redakcia