Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vážení voliči a čitatelia,

je po ďalších voľbách. Počkali sme s tlačou niekoľko dní, aby sme vám priniesli celkom čerstvý zoznam spoluobčanov, ktorým ste s dôverou zverili na ďalšie obdobie spravovanie nášho mesta. O tom voľby sú. Prajeme vám predovšetkým, aby ste boli so svojou voľbou spokojní aj na konci, pri skladaní účtov, keď budú na obzore voľby ďalšie. A nezabudnite, že výsledok závisí na spolupráci nás všetkých.

Želmíra Macháčková


Vážená pani primátorka, vážené poslankyne, vážení poslanci, gratulujeme vám k vášmu úspechu v komunálnych voľbách a prajeme vám, aby sa vám darilo napĺňať nielen svoje predvolebné sľuby, ale aj predsavzatia, ktoré ste sa možno neodvážili nahlas vysloviť. Prajeme vám, aby Skalica pod vašimi rukami prekvitala a ľuďom sa tu žilo dobre. Keď je dobrá atmosféra, dobre sa spolupracuje. Príklad je naporúdzi hneď z ostatných dní – zbierali sme podpisy občanov na podporu Návrhu na zápis skaličtiny na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a všetci kandidáti na primátora mesta nielenže pridali svoj podpis, ale všetci podľa svojich možností pri podpisovej akcii pomáhali. Bol to krásny príklad ako piatich vzájomných protikandidátov spojila spoločná reč, v tomto prípade doslova – tá naša skalická. Veríme, že toto budeme mať možnosť vidieť i v nasledujúcich štyroch rokoch. Prajeme nám všetkým spolu, aby sme nasledujúce obdobie zvládli v konštruktívnej atmosfére a nezabudli na hlavný cieľ, ktorý nás spája – aby sa nám v Skalici dobre žilo a zároveň, aby sme dostáli slov nášho rodáka Antona Srholca: „Aj sa pohádajme, ale s láskou, a nedajme priestor nenávisti.“

Želmíra Macháčková

LUPTÁKOVÁ Oľga
BALÁŽIKOVÁ Petra
BARTOŠ Peter
BEŇA Ľuboš
BUC Veronika
HERTL Adrián
HOLLÁ Edita
CHOVANCOVÁ Katarína
KOJŠ Martin
KOŠÍK Ľudovít
LIPOVSKÝ Miroslav
MIKÚŠ Juraj
MIŠA Štefan
RANGL Erik
ROMAN Milan
SLOBODOVÁ REKOŠOVÁ Jana
ŠANTAVÝ Rudolf
ŠPAČEK Roman
ŠTEPÁN Martin
VACULKA Peter