Hlavná téma

Odložené výročie

Takmer presne pred rokom oslávila okrúhle 60. narodeniny krásna, vážená a ctená dáma – Stredná zdravotnícka škola v Skalici. V čase silných protiepidemických opatrení zanikli snahy o dôstojné oslavy výročia a všetky aktivity, ktoré ich mali sprevádzať. Svedectvom ostane brožúra, […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Rozhodnutia mestského zastupiteľstva majú vplyv na chod mesta a kvalitu života všetkých občanov mesta. Významnú časť rozhodnutí tvoria tie, ktoré sa týkajú financií. V ďalšom čísle Skalického Obzoru pripravujeme v rubrike Občianska náuka pre každého článok o schvaľovaní prijatia […]

Obzor seniorov

Láska k vlasti – najvyššia cnosť

„Nehovor, že si vykonal, nehovor, že vykonáš! Nech za teba hovoria skutky!“ (J. A. Komenský) Znechutená sústavnými kauzami so skutočne vynaliezavými názvami, pri lapaní a následnom prepúšťaní vinníkov, aby ich vzápätí polícia nanovo zlapala, o podplácaní „kajúcnikov“, […]

Já su ze Skalice

Neuvjeritelní príbjeh zvírat

Odmalička sem doma virostál ze zvíratama. Nepamatuju si aňi deň, že bi sme nemjeli psíčka. Uš ket sem sa naroďíl, tak naši mjeli malého kríženca, aňi bich nevjeďel pomenovat jaké to bilo plemeno. Malí, strakatí […]

Kultúra a umenie

Obloha žiarivá a ďaleká

Obloha žiarivá a ďaleká, z jesenných záhrad vanie dym, vietor sa slastne oblieka do krehkých čipiek pavučín, zlatisté osy v pohode tankujú z hrozien sladký džús, len planá hruška pri plote má plné riasy zrelých sĺz a ja som plná […]

Obzor seniorov

Divé husi

V roku 2003, hneď ráno prvý deň po vianočných sviatkoch, som videla letieť smerom na juh veľký kŕdeľ divých husí. Až do tohoto času ich v našich krajoch zdržala teplá jeseň. Fúkal silný západný vietor […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Imricha Karvaša

Prof. JUDr. Imrich Karvaš (*25. február 1903, Varšany, dnes Kalinčiakovo – †20. február 1981, Bratislava), slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg, guvernér prvej Slovenskej národnej banky, autor výnimočných monografií a nadčasových myšlienok, bol nepochybne najvýznamnejšou osobnosťou ekonomickej vedy a národohospodárskej politiky Slovenska v období tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého […]