Skalické priezviská XV – Čo Zboril aj Rozboril

Pri týchto priezviskách nemusíme dlho rozmýšľať ako vznikli. Jednoducho prišiel človek a všetko, čoho sa chytil, zboril, či rozboril. Možno to bol dobyvateľ a možno sa chcel aj pochváliť, preto to aj niekoľkokrát slovne okomentoval a zopakoval … „ja som to zboril, ja som to rozboril …“. Slovníky slovenského jazyka hovoria, že rozboriť je sloveso a jeho synonymom je sloveso zrúcať, zboriť, zvaliť, zdemolovať, čiže nárazmi, rúcaním, búraním rozrušiť, rozložiť, zničiť, zmeniť na trosky, prenesene aj rozboriť (rozložiť) jednotu nejakého hnutia, strany, organizačnej jednotky (ale básnicky môže byť i rozboriť putá = zbaviť sa poroby).

Priezvisko Rozboril patrí medzi skalické priezviská, ktoré sa v matrikách objavujú až začiatkom 18. storočia. Na rozdiel od toho, priezvisko Zboril podľa prvého záznamu v matrike fungovalo v Skalici už v prvej polovici 17. storočia. Priezvisko Zboril bolo v minulosti frekventovanejšie ako Rozboril. Spomínaný prvý zápis v skalickej matrike z roku 1638 hovorí o tom, že Tomášovi Zborilovi a jeho žene Kataríne sa 14. 4. narodil syn, ktorý dostal meno Juraj. Tomášovi sa 26. 2. 1657 narodila dcéra Alžbeta. V 17. storočí sa ešte stretáme v Skalici s Václavom Zborilom, ktorému sa narodili deti Anna (*1672), Katarína (*1676) a Michal (*1680), s Jánom Zborilom, otcom Alžbety (*1677), Juraja (*1682) a Barbary (*1686), Jakubom Zborilom, otcom dcéry Anny (*1682), Martinom Zborilom, otcom Kataríny (*1691), Martina (*1693) a Pavla (*1698) a Gašparom Zborilom, otcom Michala (*1696) a Anny (*1700).

Detail matričného zápisu z roku 1638 o krste syna Tomáša Zborila, ktorý dostal meno Juraj

V 18. storočí sa rodina Zborilovcov veľmi nerozrástla, do rodiny sa narodilo len 26 detí, z toho 11 chlapcov a 15 dievčat. Cez predmestie sa však dostalo priezvisko do Mokrého Hája a objavuje sa aj v Holíči. V rozširovaní rodiny bol činný najmä Ján Zboril, ktorý mal s Marínou, rod. Školníkovičovou, v posledných dvoch desaťročiach 18. storočia v Mokrom Háji minimálne deväť detí. V 19. storočí zostali bývať na predmestí Zborilovci, ktorí prestúpili na evanjelickú vieru. Tí, ktorí bývali v Mokrom Háji, zostali verní katolicizmu. V tomto období sa do rodiny skalických a mokrohájskych Zborilovcov narodilo len 16 detí. Pri sčítaní obyvateľstva ku koncu 20. storočia žili v Skalici len dvaja muži s priezviskom Zboril a dvaja muži s priezviskom Zbořil. Priezvisko Zborilová nosila jedna žena a priezvisko Zbořilová mali tri ženy.

V súčasnosti v Skalici nosia priezvisko Zbořil dvaja muži, priezvisko Zboril sa zo Skalice vytratilo. Priezvisko Zbořilová majú štyri ženy a Zborilová päť žien. Najviac Zborilovcov žije na Slovensku v susednom Holíči. V roku 1996 ich tam bolo 44. V súčasnosti je v Skalici početnejšie priezvisko Rozboril. Prvý raz sa objavuje v Skalici v roku 1708, kedy sa Jánovi Rozborilovi a jeho manželke Barbare narodil syn Michal (*19. 9. 1708). Matričný záznam nám súčasne prezradil, že Ján Rozboril bol zo Skalice. Krstnými rodičmi Juraja boli Juraj Prokopius so svojou manželkou Zuzanou, taktiež Skaličania. Predpokladáme, že priezvisko Rozboril sa do Skalice dostalo z Chvojnickej doliny, kde ho máme doložené už v 17. storočí v obci Oreské (1675), neskôr vo Vieske (1692), poprípade z neďalekých Gbelov, kde sa zachovali matriky až od 18. storočia a Rozborilovci v nich figurujú od prvých zápisov. Pri celouhorskom daňovom súpise z roku 1715 boli v Gbeloch tri hlavy rodov s priezviskom Rozboril (Rozborel) – Matúš, Juraj a Michal. Detail matričného zápisu z roku 1708 o krste syna Jána Rozborila a jeho ženy Barbary Michala.

V Skalici však toto priezvisko zmizlo a na ďalší záznam sme si museli počkať až do konca 18. storočia. Vtedy sa v Skalici uskutočnil krst dcéry gbelských obyvateľov Tomáša Rozborila a Alžbety, rod. Horvátikovej, s menom Barbara (*1795). Prečo krstili svoje dieťa v Skalici sa asi už nedozvieme, pretože aj krstní rodičia boli z Gbiel. Priezvisko Rozboril sa v priebehu 18. a 19. storočí zo Skalice vytratilo úplne a stalo sa prakticky priezviskom gbelským. V priebehu 19. storočia gbelské matriky zaznamenali krst 353 detí, ktoré sa narodili v Gbeloch Rozborilovcom, čo je úctyhodný počet. A títo sa potom pravdepodobne postarali o to, že priezvisko Rozboril patrí dnes v Skalici medzi početnejšie. Pri sčítaní obyvateľstva ku koncu 20. storočia (1995) žili v Skalici s priezviskom Rozboril 15 muži. Najviac ich bývalo v Gbeloch a to 43. Priezvisko Rozborilová nosilo v Skalici 14 žien. Najviac na Slovensku ich zasa bolo v Gbeloch, a to 46.

Detail matričného zápisu z roku 1708 o krste syna Michala rodičov Jána Rozborila a jeho ženy Barbary

V súčasnosti žije v Skalici 13 mužov, ktorí majú v občianskom preukaze zapísané priezvisko Rozboril a 9 žien s priezviskom Rozborilová. Najznámejším nositeľom tohto priezviska je v súčasnosti na Slovensku asi moderátor a zabávač Vilo Rozboril, ktorý však pochádza z Ilavy. V Skalici je pravdepodobne najznámejšou nositeľkou tohto priezviska vedúca mestskej knižnice Ľuba Rozborilová, ktorá vie svojimi vedomosťami o dejinách skalických historických budov potešiť nejedného návštevníka Skalice.

 

Mgr. Vladimír Petrovič,
genealóg a historik