Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Rozhodnutia mestského zastupiteľstva majú vplyv na chod mesta a kvalitu života všetkých občanov mesta. Významnú časť rozhodnutí tvoria tie, ktoré sa týkajú financií. V ďalšom čísle Skalického Obzoru pripravujeme v rubrike Občianska náuka pre každého článok o schvaľovaní prijatia úveru mestom.

Na mimoriadnom augustovom zasadaní MsZ bolo schválené prijatie úveru vo výške 730 tisíc eur s dobou splácania 5 rokov (v členení 600 tisíc eur na kapitálové výdavky a 130 tisíc eur na bežné výdavky).

Nakoľko vo svojej podstate tento úver zaťaží budúci rozpočet mesta, a svojim spôsobom ho budú splácať všetci občania zo spoločných zdrojov, dovoľujeme si požiadať pani primátorku o odôvodnenie návrhu na prijatie úveru a vás, poslancov mestského zastupiteľstva, o odpoveď na otázku:

Aké ZDÔVODNENIE vás priviedlo k hlasovaniu ZA/PROTI alebo ZDRŽAL SA pri hlasovaní prijatia úveru vo výške 730 000 eur?

Vo svojom mene, vydavateľky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice vám ďakujem za všetky odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta.

S pozdravom

Želmíra Macháčková


Percentá pri fotografii poslanca, poslankyne vyjadrujú, na koľko otázok poslanec od začiatku volebného obdobia odpovedal.

MIERNA Anna
88%
X
BARÁT Ľudovít
13%
PROTI
BELLAY Matej
ZA
BUC Veronika
88%
ZA
BUČKOVÁ Ľubica
63%
ZA
HERTL Adrián
100%
ZA
HORŇÁK Miroslav
69%
ZDRŽAL SA
HORŇÁK Vladislav
27%
PROTI
CHOVANCOVÁ Katarína
69%
Neprítomná
KOJŠ Martin
69%
ZA
KOŠÍK Peter
25%
Neprítomný
LIPOVSKÝ Miroslav
38%
ZA
OZÁBALOVÁ Anna
100%
ZA
PAGÁČ Peter
6%
ZA
PÁLFFY Žigmund
44%
ZDRŽAL SA
RANGL Erik
31%
ZA
REKOŠOVÁ Jana
81%
ZDRŽALA SA
ROMAN Milan
13%
Neprítomný
SKÁLA Jozef
69%
ZA
ŠANTAVÝ Rudolf
0%
PROTI