Já su ze Skalice

Prvňí máje, majálese…

Máj, mjesíc kvjetú, láski, radosťi, zrodu nového života f príroďe. Tak nejak to ludé brali odjakživa. Aj mi, aj ket sme bili malí. Ťešili sme sa z teho, že sme ve zdraví prožili druhú, strašnú vojnu […]

Já su ze Skalice

Šlahačka

Prešlo pár tídňú od začátku jara. Jaro nám donéslo trochu tepla a pjekné svátki Velkej noci. Ket sme bili malé ďecka, tak sme zroďičama choďili ke starečkom, kmotrence, teťičkám a ťešili sme sa nejakí mls, hračku […]

Já su ze Skalice

Mlinárove pudlo…

Mlinári bili odjakživa bohatí a ludé ich mjeli ve velikej úcťe. Sedláci ich potrebovali a chudobňí ich mjeli ráďi, lebo im sem tam dali nejakú trochu múki, otrub alebo inší odpad od mleťá. Já si mislím, že […]

Já su ze Skalice

Skalické mlyny

K rozprávaniu a spomienkam skalického rozprávača a spisovateľa Antona Dinku st. vám pre lepší faktografický prehľad prinášame súhrnný text o skalických mlynoch. V rôznych historických dobách bol počet mlynov rôzny. V roku 1933 kronikár mesta zaznamenal stav z druhej […]

Já su ze Skalice

Stará ťihelňa

Jak utekajú roki, tak nám jaksi utékli aj nekeré pjekné a zajímavé vjeci. Mislím si, že uš neňi moc Skaličanú, kerí si pamatajú na ťihelňu a aňi bi nevjeďeli gde bila. Proto ju scu pripomenút. Já, jak […]

Já su ze Skalice

Masárskí pes

V živoťe sem viďel a spoznal fšelijaké sorti psú. Pjekních, škaredích, klidních aj zúrivích. Ale, ket sa tak zamislím, tak každí mjel rád svojého pána alebo paňičku. Psi sú neskutečňe múdrí a vjerňí. Pred časem sem vám viprávjal […]

Já su ze Skalice

Julko

Tento článek sem napísal s názvem Julko proto, lebo Julko sa volá koťátko, o kerém bude reč. Méno dostalo Julko, lebo sem ho dostal ot jednej mojej známej v mjesíci júl. Za to jí ešťe ráz ďekuju. Bívam […]

Já su ze Skalice

Starečkove marhule

Iste si pamätáte rad príbehov o výnimočných stromoch Skalice. Nie len tých známych a historických, ale výnimočných pre každého z vás, ktorí ste svoje príbehy a vyznania poslali. Dnes na ne nadväzujeme rozprávaním pani Lidky Čuleňovej a veríme, že sa […]

Já su ze Skalice

Neuvjeritelní príbjeh zvírat

Odmalička sem doma virostál ze zvíratama. Nepamatuju si aňi deň, že bi sme nemjeli psíčka. Uš ket sem sa naroďíl, tak naši mjeli malého kríženca, aňi bich nevjeďel pomenovat jaké to bilo plemeno. Malí, strakatí […]