Krížovka

Jedného z vás, ktorý správne rozlúšti tajničku obdarujeme luxusným umeleckým kalendárom na rok 2022, imidžovými poznámkovými blokmi a ďalšími drobnými predmetmi.
Svoje odpovede posielajte do 20. januára 2022 na e-mailovú adresu redakcie: skalickyobzor@skalickyobzor.sk.
Meno výhercu oznámime v ďalšom vydaní Obzoru.