Zábava

SÚŤAŽ – Poznáte svoje mesto?

Všetko začalo tým, že sa nám na redakčný stôl dostala kolekcia fotografií Skalice od Jána Pardubského. Fotograf dlhé desaťročia zachytáva architektúru, premeny mesta, ľudí i dejinné udalosti, ktoré Skalicou prebehli. Tentokrát však záberom dominovali výrezy a detaily […]

Zábava

Foto zo Štátneho archívu – pátranie uzavreté

V minulom čísle Skalického Obzoru sme uverejnili fotografiu zo štátneho archívu, o ktorej sme nevedeli nič bližšie. Ozvalo sa viacero čitateľov, spomedzi ktorých mal najpresnejšie informácie pán Bartošek. Dokázal spoznať ľudí a vedel aj dátum a príležitosť, kedy […]