SÚŤAŽ – Internet

Povedzte svoj názor a VYHRAJTE DVE VSTUPENKY DO KINA CINEMAX Skalica!

  1. Myslíte si, že je dôležité, aby rodičia regulovali deťom prístup na internet a k všetkým technickým zariadeniam, ako počítač, tablet, smartfón, televízor a podobne?
  2. Uvítali by ste v Skalici možnosť školení s obsahom „Ako si technicky zabezpečiť kontrolu nad prístupom detí k internetu a všetkým zariadeniam“?

Vaše odpovede zasielajte do 15. 5. 2019 na adresu skalickyobzor@skalickyobzor.sk
alebo poštou na Skalický Obzor, Mallého 60, Skalica
Ďakujeme.