Toto sa nás týka

Chráňte účinne svoje deti

Podľa psychológov počítačové hry, a mnoho času stráveného na internete, majú neblahý vplyv na duševný vývoj dieťaťa a v krajnom prípade i na to, kadiaľ sa bude uberať jeho život. Každý rodič má dnes možnosť regulovať prístup detí na […]

Toto sa nás týka

Biele miesta na cintoríne

List, ktorý sme poslali poslancom tento raz bol dlhší ako inokedy. Vrátili sme sa k téme orientačnej tabule na cintoríne v Skalici. Posledný odpočinok tam našlo mnoho veľkých osobností Skalice a tiež našich predkov. Tabuľa by pomohla nám […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 13. 2. 2019

Teší nás, že vedenie mesta zlepšuje svoju komunikáciu s občanmi. Tento mesiac nájdete po prvýkrát zverejnený videozáznam celého priebehu zasadania Mestského zastupiteľstva na oficiálnych stránkach mesta www.skalica.sk. Pre rýchlejšiu orientáciu naďalej prinášame program zasadania s […]

Toto sa nás týka

Ako sa poslancom začína?

Práve teraz, na prahu nového volebného obdobia, je vhodný čas na rekapituláciu chýb z minulého obdobia, a poučenie z nich. Dôvodov k našej nespokojnosti bolo veľa, ale zameriame sa aspoň na jeden, na ten základný a možno podstatný. DVA SVETY […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 10. 1. 2019

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:00:43 – Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. 00:05:50 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:11:30 – Odpovede na interpelácie […]

Toto sa nás týka

Komunikácia – treba chcieť nie musieť

Pred novembrovými voľbami sa často vo volebných programoch zdôrazňovalo zlepšenie komunikácie, informovanosti a otvorenosti k občanom. Témy, ktoré sa už v minulosti mnohokrát objavili na stránkach Obzoru, a boli aj veľakrát diskutované medzi občanmi a vedením mesta. Z týchto dôvodov sa […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ z 28. 11. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:01:00 – Určenie zapisovateľa 3. 00:03:10 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 4. 00:15:10 – Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 5. […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 14. 12. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:05:20 – Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. 00:06:59 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:13:30 – Odpovede na interpelácie poslancov 5. […]

Toto sa nás týka

Dáme prednosť ignorácii, či komunikácii?

V týchto dňoch končí volebné obdobie 2014 – 2018. Viac ako rok sme skalickému primátorovi a poslancom kládli otázky občanov a nastal čas rekapitulácie. Rekapitulácie vzájomnej komunikácie nás občanov s našimi zástupcami. Cieľom tohto článku nie je analyzovať jednotlivé […]