Vážená pani primátorka, vážené poslankyne a poslanci!

Blížia sa vianočné sviatky, sviatky mieru a pokoja, a o chvíľu na dvere zaklope nový rok. Nové číslo Obzoru vyjde v januári 2020 a dávame vám v ňom voľný priestor pre vaše slová k občanom mesta Skalica. Vaše myšlienky v rozsahu do 350 znakov (vrátane medzier) zašlite, prosím, najneskôr do 17. 12. 2019 na našu mailovú adresu skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Vopred za vaše príspevky ďakujeme a prosíme o dodržanie termínu. Radi by sme sa vám, ktorí ste odpovedali na otázky v roku 2019, poďakovali za vyjadrenie vašich názorov. V tomto roku sa s vami lúčime pre nás inšpiratívnou myšlienkou Maxa Kašparů: Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia a posledná najťažšia.

Želáme vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, v obklopení láskou svojich najbližších. V novom roku vám prajeme hlavne veľa zdravia a veľa múdrych a pevných rozhodnutí nielen v osobnom živote, ale aj pre obyvateľov Skalice.

Za redakciu Obzoru
Želmíra Macháčková


AJ MY ŽELÁME VŠETKO DOBRÉ

Veronika Hanzalíková
Prajem všetkým v novom roku, aby osobné zážitky a nové skúsenosti, ktoré sme zažili so svojimi blízkymi, priateľmi a kolegovcami priniesli nové možnosti a lepšiu budúcnosť, aby potreba lásky, pochopenia a starostlivosti bola naplnená a naše domovy neboli prázdne.
Šťastný nový rok 2020!

Adrián Hertl
Všetkým občanom nášho mesta želám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. Mať rodinu a priateľov je najväčší dar. Do nového roka prajem veľa síl, porozumenia a hlavne zdravie, ktoré je najdôležitejšie.

Katarína Chovancová
Všetkým občanom želám, aby rok 2020 bol zdravší, láskyplnejší a spokojnejší ako rok predchádzajúci. Nech je to rok rodinnej pohody, dosiahnutých cieľov a splnených snov. Ďakujem za podporu. Prajem si, aby sa nám v Skalici žilo tak dobre ako doteraz a aby sa nám poslancom darilo presádzať veci, ktoré majú pre vás občanov zmysel.

Martin Kojš
Občania mesta Skalica, želám vám, aby ste mali vlastný názor podložený pravdivými informáciami. Žijeme vo svete technológií, svet ovládajú médiá a sociálne siete, hoaxy sú okolo nás. Pravda sa stáva ťažko dostupnou devízou. Želám nám, aby sme dokázali informácie filtrovať a robiť správne rozhodnutia v rodine aj práci, v prospech našej spoločnosti.

Anna Ozábalová
Srdečne želám všetkým pokojné sviatočné dni, v novom roku zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a veľa osobných i pracovných úspechov.

Jana Rekošová
Rada som sa v mojom mene prihovorila k občanom mesta Skalica a v novom roku by som im zaželala veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných úspechov a tiež veľa rodinnej pohody.
„Každé ráno sa zobuď s úsmevom, cíť svoj dych na tvári a lásku v očiach“ – John Lennon