Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V novoročnom čísle Obzoru v našej pravidelnej rubrike sme tentokrát primátorke, poslankyniam a poslancom dali voľný priestor na ich slová, smerované k nám občanom. List z redakcie a myšlienky našich zástupcov pre nás občanov si prečítate na druhej strane.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
0
BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
0
HANZALÍKOVÁ Veronika
HERTL Adrián
HORŇÁK Miroslav
0
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
0
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0