Ako hodnotia poslanci svoj prvý rok od zvolenia?

Aj tentokrát sme okrem otázky so žiadosťou o jednoznačnú odpoveď pridali aj druhú, doplňujúcu otázku. Radi by sme vedeli ako naši zástupcovia vidia s odstupom svoje počiatočné predstavy a ako dnes hodnotia reálne skúsenosti. Otázky nájdete v článku TU. Všetkým, ktorí odpovedali, ďakujeme a o ich odpovede sa s vami radi podelíme.

Anna Mierna
Áno.
Potešil ma záujem o veci verejné, aktívny prístup Skaličanov, stretnutia s nimi. Sklamal ma ekonomický stav mesta a SMM, neuhradené faktúry v SMM za milión eur, neopodstatnené a krivé útoky voči pracovníkom mestského úradu.

Ľubica Bučková
Nie.
Potešilo ma napríklad, že sa nám tak rýchlo podarilo s mestom Hodonín uzavrieť partnerstvo. Máme tak šance spolu robiť cezhraničné projekty a občanov tým ešte viac spájať. Vo veľa veciach sa vieme navzájom ako mestá inšpirovať. Strašne ma sklamalo neľudské správanie a zloba, ktorej je veľmi veľa.

Veronika Hanzalíková
Čiastočne áno.
Potešili ma Skaličania, ktorí participujú a snažia sa o rozvoj a prezentáciu mesta, športovci, umelci, dobrovoľníci. Neteší ma snaha niektorých (nie)priateľov o názorové rozdeľovanie cez účelovú manipuláciu faktov a nejaké čudné ataky. Neteší ma, že čas ide oveľa rýchlejšie ako administratívne procesy, schvaľovanie projektov a ich realizácia.

Adrián Hertl
Čiastočne áno.
Potešilo, že na úrade pracuje veľa šikovných ľudí nielen z povinnosti, ale aj srdcom pre mesto. Sklamal ma malý manévrovací priestor vo financiách na rozvoj mesta (rozpočet je nadoraz, ale to nie je len v Skalici). To je obraz štátu, ktorý prenáša kompetencie na mestá bez dodatočnej kompenzácie.

Miroslav Horňák

Potešilo ma zvýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu a ušetrené rezervy z roku 2018, ktoré priniesli do rozpočtu 2019 príjmy naviac v objeme 1 000 000 Eur. Sklamalo ma, že napriek zvýšeným príjmom nezostali financie na rozvoj mesta a podstatne sa znížila odborná personálna úroveň práce MsÚ a celej samosprávy.

Chovancová Katarína
Čiastočne áno.
Pozitívne je, že sa občan zaujíma o dianie v meste a chce o témach diskutovať. Teší ma, ak sa podarí presadiť veci, čo majú pre mesto zmysel. Negatívom je často zdĺhavosť procesov. Ak s niekým nesúhlasím, nemusí to byť hneď môj nepriateľ, treba rešpektovať pohľady druhých. Chýba mi konštruktívna a vecná debata o veciach, ktoré trápia všetkých.

Lipovský Miroslav
Čiastočne áno.
Potvrdilo sa, že sa človek musí veľmi vzdelávať, aby bol schopný posudzovať veci správne a orientovať sa v názorovom boji. Vždy ma poteší, ak príde k názorovej zhode a sklamú politické hrátky a osobné invektívy.

Anna Ozábalová
Nie.
Potešil ma, záujem nových – mladých poslancov o prácu. Vôbec ma neteší neustála útočná atmosféra, veľa sa bojuje, málo spolupracuje. Očakávala som personálne zmeny, čím by sa prerušili rôzne previazanosti z minulých rokov. Som presvedčená, že najakútnejšie je to v obchodnej spoločnosti SMM, kde má mesto stopercentnú účasť. Mrzí ma, že nemáme jasné vízie o raste nášho mesta – opravy, výstavba, cestovný ruch, kultúra, šport.