Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Nedávno ubehol rok od volieb do komunálnej správy. Vy, ktorí ste v nich boli zvolení, ste zasadli na svoje miesta a začali pracovať. Išli ste do volieb s osobnými predstavami a po roku ste nazbierali reálne skúsenosti. K tomuto smerujeme aj naše otázky. Aj tento raz vás prosíme o širšie odpovede.

OTÁZKY:

  1. Splnili sa vaše predstavy o práci na poste primátorky?
    Splnili sa vaše predstavy o práci v úlohe poslankýň a poslancov?
    (prosíme jednoznačnú odpoveď ÁNO/NIE/ČIASTOČNE ÁNO/ČIASTOČNE NIE/NEVIEM)
  2. Čo vás potešilo a čo vás sklamalo?
    (prosíme o odpoveď do 350 znakov vrátane medzier)

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
HANZALÍKOVÁ Veronika
HERTL Adrián
HORŇÁK Miroslav
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
0
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
OZÁBALOVÁ Anna
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
0
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
0
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0