Skalické ulice – Teslíkova

Jozef Teslík Archív: ZT

Jozef Teslík (*24. 2. 1868, Brno – †2. 4. 1928, Skalica), majiteľ tlačiarne v Skalici, pokračovateľ v škarniclovskej tradícii, kníhkupec, vydavateľ, nakladateľ, redaktor, predprevratový národný buditeľ, spolupracovník, podporovateľ a blízky priateľ Dr. Pavla Blaha, tlačiar Spolku sv. Vojtecha, popredný živnostník, člen skalického mestského zastupiteľstva, sa zapísal zlatými písmenami do kultúrnej a spolkovej histórie nášho mesta.

Majiteľom skalickej tlačiarne sa stal v roku 1897 (spočiatku spolu so svokrom R. Neumannom). Popri náboženských publikáciách vydával aj politické brožúry, ľudovýchovné a hospodárske príručky, spolkové stanovy, učebnice, beletriu, literatúru pre deti a mládež, preklady a časopisy, medzi nimi aj mesačník Hlas (1894 – 1904), Katolícke noviny (1904 – 1906), Nová domová pokladnica (1899 – 1913), Slovenský obzor (1907 – 1908), Stráž na Sione (1915 – 1916), úradné noviny Sloboda (1918 – 1921), Pokrok (1921 – 1922) atď. Po smrti Jozefa Teslíka tlačiareň viedla jeho manželka Jozefína a od roku 1932 do znárodnenia syn Gustáv.

Jozef Teslík sa vyučil za typografa v Brne, cennú prax získal vo Viedni. A keď koncom 19. storočia hľadali potomkovia Jozefa Škarnicla skúseného faktora do tlačiarne, našli si práve jeho. Do Skalice sa prisťahoval v roku 1893. A už o päť rokov sa stal jej majiteľom. Kúpil ju od Márie Bočkovej, rodenej Škarniclovej, a jej manžela Leopolda Bočka. Od začiatku sympatizoval s hlasistami Dr. Pavlom Blahom a Dr. Ľudovítom Okánikom. Stal sa členom mestského ochotníckeho divadelného súboru, založil Spolok skalických obchodníkov a remeselníkov, združenie Remeselnícka mládež Katolíckeho kruhu, v roku 1912 inicioval vznik Sokola a mnohých ďalších organizácií. Popritom publikoval veľa článkov a vzdelávacích materiálov v rozličných časopisoch a tlačovinách. Keď 29. 11. 1927 zomrel Dr. Pavel Blaho, Jozef Teslík stál v sokolskej rovnošate nad jeho hrobom čestnú stráž – a prechladol. Blahova smrť sa ho veľmi dotkla, strácal silu, energiu a typický životný optimizmus, jeho stav sa postupne zhoršoval, až v apríli 1928 zomrel.

V historickej budove tlačiarne je dnes Expozícia kníhtlače
Archív: ZT

August (Gustáv) Teslík (*26. 8. 1894 – †1. 10. 1956, Skalica), takisto vyučený tlačiar, pokračoval v otcovej práci. Koncom štyridsiatych rokov minulého storočia sa tlačiareň dostala do národnej správy a dňom 1. 6. 1950 ju štát vyvlastnil. Gustáv v nej síce pracoval ako vedúci do roku 1952, no nevedel sa vyrovnať s tým, že mu rodinné striebro, tlačiarenskú prevádzku štát jednoducho uchmatol. Odnieslo si to jeho zdravie, čo vyústilo aj do jeho predčasnej smrti.

Výroba v Teslíkovej tlačiarni
Archív: ZT

Gustávova manželka Bohumila pôsobila ako predavačka v ich bývalom obchode, ktorý sa neskôr zmenil na trafiku. Pracovala v nej do roku 1960.

Dnes na 360-ročnú škarniclovskú a teslíkovskú tlačiarenskú tradíciu úspešne nadväzujú Západoslovenské tlačiarne, s.r.o., Skalica.

Pavol Dinka