Skalické ulice

Skalické ulice – Františka Krištofa Veselého

V rubrike Skalické ulice predstavujeme čitateľom historické a  umelecké osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v  našom meste. Pokračujeme ulicou Františka Krištofa Veselého, ktorá patrí medzi najnovšie v meste. Staršie generácie nášho rodáka, známeho umelca poznajú, mladým […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Sasinkova

V rubrike Skalické ulice predstavujeme čitateľom historické osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v našom meste. Pokračujeme Sasinkovou ulicou, na ktorej nájdeme aj jeho rodný dom s pamätnou tabuľou. Kto bol teda František Víťazoslav Sasinek?

Skalické ulice

Skalické ulice – Komenského

V  našej rubrike Skalické ulice predstavujeme čitateľom historické osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v  našom meste. Pokračujeme Komenského ulicou, na ktorej nájdeme aj niekdajšiu budovu skalického zboru Jednoty bratskej spolu s  bratskou školou.

Skalické ulice

Skalické ulice – Bajanova

V  našej rubrike Skalické ulice budeme čitateľom predstavovať historické osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v  našom meste. Pokračujeme Bajanovou ulicou, v  ktorej čisto náhodne, ale zároveň symbolicky sídli Záhorácke rádio. Kto bol teda Bajan? […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Madvova

V  novom roku prinášame novinku – rubriku Skalické ulice. Postupne budeme čitateľom predstavovať historické osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v našom meste. Dnes začíname ulicou Fraňa Madvu, ktorá so zo zadnej strany dotýka Gymnázia F. V. Sasinka. Kto bol […]