Skalické ulice – Bajanova

V  našej rubrike Skalické ulice budeme čitateľom predstavovať historické osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v  našom meste. Pokračujeme Bajanovou ulicou, v  ktorej čisto náhodne, ale zároveň symbolicky sídli Záhorácke rádio.

Kto bol teda Bajan? Paulín Juraj Bajan, výrazný predstaviteľ slovenskej hudobnej kultúry a náš najvýznamnejší hudobný skladateľ v 18. storočí, uzrel svetlo sveta 12. apríla 1721 vo Vrádišti pri Skalici. Sem sa v treskúcej zime uchýlili k  príbuzným jeho rodičia, keď im v Skalici vyhorel dom.

Čoskoro sa však ako starí mešťania vrátili do Skalice, kde Jurko strávil svoje detstvo aj mladé letá. Povšimli si ho už na skalickom gymnáziu. Očarúval Skaličanov „za plat, chlieb a  oblek od mesta daný“ ako diskantista – prvý spevák vo farskom kostole sv.  Michala. Ako 12-ročný sa sám naučil hrať na organe.

Po skončení gymnázia vstúpil do františkánskeho rádu. Pri obliečke do habitu v Pruskom dostal rehoľné meno Paulín a  od toho času je známy len ako Paulín Bajan. Po desaťročnom pôsobení v rôznych slovenských aj maďarských kláštoroch napokon zakotvil v Skalici. V meste strávil najplodnejšie roky svojho života.

Tu vyhotovil väčšinu svojich zborníkov slovenských a latinských duchovných piesní z  pätnástich dosiaľ nám známych zborníkov. Najcennejším z  nich je skalický kancionál Najslávnejšej kráľovnej, ilustroval ho svojimi iniciálkami, utešenými pestrofarebnými ľudovými ornamentmi, nežnými obrazmi svätcov a svojím výstižným autoportrétom.

Komponovaniu, zhotovovaniu zborníkov a  odpisovaniu kázní venoval Bajan všetky svoje duševné aj fyzické sily, pracujúc i  v  neskorých nočných hodinách pri sviečke, takže nakoniec oslepol. Posledných sedem rokov strávil v  nepreniknuteľnej tme. Jeho život, vyplnený priekopníckou prácou v oblasti našej národnej hudby, vyhasol 15. júla 1792.